Pašvaldību pārstāvji aicināti pieteikties informatīvajam semināram šī gada 9. martā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pašvaldību pārstāvjus piedalīties informatīvajā seminārā par projekta iesnieguma izstrādāšanu un iesniegšanu atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”. No katras pašvaldības seminārā var piedalīties ne vairāk kā 1 pārstāvis.

Lūdzam dalībniekiem uz semināru paņemt līdzi savas pašvaldības izstrādāto darba ar jaunatni plānošanas dokumentu vai citu pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu, kurā ir iekļautas sadaļas par darba ar jaunatni jautājumiem.

Semināra norises vieta – JSPA 1. stāva konferenču zāle, Mūkusalas iela 41, Rīga.

Semināra norises laiks – 2018. gada 9. marts (no plkst. 11:00 līdz 15:00).

Programma
10:45 –  11:00 Dalībnieku reģistrācija
11:00 –  11:30 Plānveida darbs ar jaunatni, projektu konkursā atbalstāmās aktivitātes, 2017. gadā īstenoto projektu pieredzes stāsti
11:30 –  13:30 Darbs grupās - projektu ideju attīstīšana
13:30 –  14:00 Kafijas pauze
14:00 – 14:30 Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana, informatīvi metodoloģiskie resursi
14:30 – 15:00 Individuālas konsultācijas

Lūdzam reģistrēties semināram līdz 2018. gada 23. februāra plkst. 12:00., aizpildot pieteikuma anketu: https://goo.gl/forms/wEgWN32XlRNoNd5I2.
 
Ja projekta iesnieguma sagatavošanas posmā rodas kādi jautājumi, aicinām sazināties ar atbildīgajiem projektu koordinatoriem: Jāni Driginu, tālr.: 67356253 e-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv un Inesi Piņķi, tālr.: 67358070, e-pasts: inese.pinke@jaunatne.gov.lv.

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2017. gada 19. decembrī apstiprināto IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam (turpmāk – Valsts programma) 1.2. apakšsadaļu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – JSPA) 2018. gada 16. februārī izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” (turpmāk – konkurss).

Konkursa mērķis ir atbalstīt līdz 30 pašvaldību projektus, lai sekmētu plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, nodrošinot vietējā un nacionālā līmeņa jaunatnes politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu. Konkursā var piedalīties tikai tās pašvaldībās, kurai ir izstrādāts darba ar jaunatni plānošanas dokuments vai sadaļa par darba ar jaunatni jautājumiem ir iekļauta citā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentā.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2018. gada 16. aprīlis.

Konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami JSPA tīmekļa vietnē – http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/pasvaldibam-kuram-ir-izstradats-darba-ar-jaunatni-planosanas-dokuments-jauns-projektu.