Pašvaldību pārstāvji aicināti pieteikties informatīvajam semināram šī gada 7. martā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pašvaldību pārstāvjus piedalīties informatīvajā seminārā par projekta iesnieguma izstrādāšanu un iesniegšanu atklātajā projektu konkursā “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī”. No katras pašvaldības seminārā var piedalīties ne vairāk kā 1 pārstāvis.

Semināra norises vieta – JSPA 1. stāva konferenču zāle, Mūkusalas iela 41, Rīga.

Semināra norises laiks – 2018. gada 7. marts (no plkst. 11:00 līdz 15:00).

Programma
10:45 – 11:00 Dalībnieku reģistrācija
11:00 – 11:30 Plānveida darbs ar jaunatni, projektu konkursā atbalstāmās aktivitātes
11:30 – 13:30 Darbs grupās - projektu idejas
13:30 – 14:00 Kafijas pauze
14:00 – 14:30 Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana, informatīvi metodoloģiskie resursi
14:30 - 15:00 Individuālas konsultācijas

Lūdzam reģistrēties semināram līdz 2018. gada 23. februāra plkst. 12:00., aizpildot pieteikuma anketu: https://goo.gl/forms/i3B7h7NMYimRPJyA3.

Ja projekta iesnieguma sagatavošanas posmā rodas kādi jautājumi, aicinām sazināties ar atbildīgajiem projektu koordinatoriem: Jāni Driginu, tālr.: 67356253 e-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv un Inesi Piņķi, tālr.: 67358070, e-pasts: inese.pinke@jaunatne.gov.lv.

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2017. gada 19. decembrī apstiprināto IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam (turpmāk – Valsts programma) 1.3. apakšsadaļu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – JSPA) 2018. gada 16. februārī izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” (turpmāk – konkurss).

Konkursa mērķis ir atbalstīt līdz 20 pašvaldību projektus, kas vērsti uz plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidi vietējā līmenī. Konkursā var piedalīties tikai tās pašvaldības, kurām projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav spēkā esoša jaunatnes politikas plānošanas dokumenta vai sadaļa par darbu ar jaunatni nav iekļauta citā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentā.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2018. gada 19. marts.

Konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami JSPA tīmekļa vietnē – http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/pasvaldibam-kuram-nav-izstradats-darba-ar-jaunatni-planosanas-dokuments-jauns-projektu.