Partnerības veidošanas seminārs "Shadow the culture"

Aicinām līdz 26. martam pieteikt dalību seminārā "Shadow the culture", kas notiks 14.-18. maijā Varšavā (Polija). Seminārs ir veltīts kultūras institūciju, tostarp muzeju, bibliotēku, nevalstisko organizāciju un citu darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Programma "Erasmus+" atbalsta izglītības jomas pasākumus, kas ir vērsti uz pedagogiem, skolotājiem, jaunatnes darbiniekiem, kā arī citu institūciju darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem. "Programmas mērķis ir atbalstīt ikdienas darbā noderīgu prasmju un zināšanu pilnveidošanu. "Erasmus+" programma piedāvā iespēju visu vecumu cilvēkiem starptautiski attīstīt savas prasmes un dalīties zināšanās un pieredzē, apmeklējot dažādu valstu iestādes un organizācijas.

"Shadow the culture" ir seminārs, kas veltīts kultūras iestāžu (nevalstisko organizāciju, muzeju, bibliotēku u.tml.) darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem, izmantojot neformālās izglītības metodes. Šī projekta ideja ir iepazīstināt ar darba pieredzes apmaiņas un mācību vizīšu iespējām Jaunatnes jomas 1. pamatdarbības ietvaros. Seminārā būs iespēja vairāk uzzināt par "Erasmus+" programmu, izveidot starptautiskus kontaktus, dalīties ar labās prakses piemēriem, atrast partnerus savam projektam utml.

Šo projektu mērķi ir:

 •  iepazīstināt ar "Erasmus+" jaunatnes jomas 1. pamatdarbības iespējām  – jauno darbinieku pieredzes apmaiņas un mācību vizītes mobilitātes aktivitātēs;
 • atbalstīt sadarbību izveidi starp iesaistītajām organizācijām;
 • atbalstīt projekta idejas, ko iespējams īstenot "Erasmus+" programmas jaunatnes jomā.

Mērķa grupa ir:

 •  muzeju, bibliotēku, kultūras centru, nevalstisko organizāciju darbinieki, kas aktīvi strādā ar jauniešiem, izmantojot neformālas izglītības metodes (ar jauniešiem tiek saprastas personas vecumā 13-30 gadi)

Prasības dalībniekiem:

 •  vecāki par 18 gadiem
 • meklē sadarbības partnerus starptautiskai sadarbībai
 • var sazināties angļu valodā
 • motivēti dalīties ar labo praksi savā darbā
 • var piedalīties visos semināra norises posmos

Metodoloģija
Seminārs būs veidots, balstoties uz neformālās izglītības principiem (piemēram, dalībnieku centrēta pieeja, apmācības programmas elastība, grupas kā savstarpējas mācīšanās resurss, pasniedzēji kā mācību procesa veicinātāji utt.) un pieredzes izglītību.

 Semināra organizatori ir atvērti iespēju robežās un izsvērtos apmēros pielāgot programmu grupu nepieciešamībām.

KĀ PIETEIKTIES?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 26. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/shadow-the-culture.7162/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 

 

Plašāka informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv