Par pieejamo finansējumu 30. aprīļa projektu iesniegšanas termiņā

2015. gada 30. aprīlī interesenti, kas vēlas īstenot projektus programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, varēs iesniegt jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus, kā arī Stratēģiskās partnerības projektus. 

Ņemot vērā 2015. gada pirmajā projektu iesniegšanas termiņā (4. februāris) iesniegto projektu augsto kvalitāti un pieejamā finansējuma apmēru Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektiem 2015. gadā, jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu finansējums ar ES Kaimiņvalstīm šajā gadā ir izsmelts. Aicinām gatavot projektus šajā kategorijā ar ES Programmas valstīm. 

Finansējums Eiropas Brīvprātīgā darba un Jauniešu apmaiņas projektiem ar ES Kaimiņvalstīm ir ļoti ierobežots. Aicinām otrajā un trešajā projektu iesniegšanas termiņā rakstīt projektus ar ES Programmas valstīm. 

Tāpat informējam, ka arī 3. pamatdarbības projektu, t.i., “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”  iesniegšana šogad ir slēgta, jo viss 2015. gadā pieejamais finansējums šajā kategorijā ir iztērēts. 

Ar ieteikumiem, kurus aicinām ņemt vērā, iesniedzot projektus otrajā projektu iesniegšanas termiņā, aicinām iepazīties šeit>>

Vai esi noskatījies arī video filmiņas - praktisku pamācību, kurā soli pa solim parādīts, kā pareizi aizpildīt projektu pieteikumu anketu tiešsaistē? Video filmiņas vari noskatīties šeit>>