Par pieejamo finansējumu 1. oktobra “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iesniegšanas termiņā

Ņemot vērā 2015. gadā iesniegto projektu augsto kvalitāti un pieejamā finansējuma apmēru Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektiem, vēršam uzmanību, ka šajā gadā ir izsmelts finansējums projektiem ar ES Kaimiņvalstīm un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem. 

Aicinām gatavot projektus ar ES Programmas valstīm citos 1. pamatdarbības projektos (jauniešu apmaiņas projektos un Eiropas Brīvprātīgā darba projektos). 

Aicinām konsultēties ar aģentūras darbiniekiem, lai veiksmīgi sagatavotu un iesniegtu projektu līdz 2015. gada 1. oktobrim.