Par pieejamo finansējumu 01. oktobra iesniegšanas termiņā!

2014. gada 1. oktobrī interesenti jaunatnes jomā varēs iesniegt jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus, kas tiks īstenoti sadarbībā ar Programmas valstīm, kā arī Stratēģiskās partnerības projektus.
Ņemot vērā iesniegto projektu augsto kvalitāti un pieejamā finansējuma apmēru Eiropas Savienības programmas "Erasmus+” jaunatnes jomas projektiem 2014. gadā, vēršam jūsu uzmanību, ka jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu, kā arī jauniešu apmaiņas projektu, Eiropas Brīvprātīgā darba un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu finansējums ar ES Kaimiņvalstīm, šajā gadā ir izsmelts.

Aicinām konsultēties ar aģentūras darbiniekiem, lai veiksmīgi sagatavotu un iesniegtu projektu līdz 2014. gada 1. oktobrim.