PAPILDUS seminārs projektu iesniedzējiem

Vēlies īstenot jauniešu apmaiņas un/vai jauniešu iniciatīvas projektu?
Tev ir vēlme izprast, kā pareizāk aizpildīt ES programmas "Jaunatne darbībā" projekta iesnieguma e-formu?
Gatavojies izstrādāt un iesniegt  programmas "Jaunatne darbībā" projektu uz 1. oktobra termiņu?

Ja atbilde ir "jā", aicinām tieši Tevi uz informatīvu semināru par jauniešu apmaiņas un iniciatīvas projektu e-formu aizpildīšanu programmā „Jaunatne darbībā”! Seminārs paredzēts jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un visiem interesentiem, kas vēlas izstrādāt un iesniegt projektu programmā „Jaunatne darbībā” uz 2013. gada 1. oktobra termiņu. Seminārs notiks 2013. gada 30. augustā viesnīcā "Konventa Sēta", zālē "Kampenhauzens", Kalēju ielā 9, Rīgā.

Visiem, kas piesakās pēc 19.08.2013.

Sākums    plkst. 11:00 – 13:00 - par jauniešu iniciatīvas projektiem;
                plkst. 13:30 – 15:30 - par jauniešu apmaiņas projektiem.

Ja gatavojies iesniegt projektu uz 1. oktobra termiņu, tad seminārs Tev palīdzēs izprast, kā pareizāk aizpildīt projekta e-formu.

Semināra laikā projektu koordinatori Tevi iepazīstinās ar projektu iesnieguma formu, izskaidros finansēšanas noteikumus, visbiežāk pieļautās kļūdas, kas radušās, aizpildot e-formas, kā arī atbildēs uz citiem interesentu jautājumiem.

Tie, kas pieteicās līdz 19.08.2013, semināru klausīsies ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā. Plkst. 11:00 - 13:00 - par jauniešu apmaiņas projektiem; plkst. 13:30 - 15:30 - par jauniešu iniciatīvas projektiem. Tā kā saņēmām lielu skaitu pieteikumu, seminārs vienlaikus notiks divās vietās: ES Mājā un viesnīcā "Konventa Sēta".


Kontaktinformācija:

Iluta Stepanova
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Komunikācijas daļas vecākā referente
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
iluta.stepanova@jaunatne.gov.lv
Tālr.:  +371 67356251
Fakss: +371 67358060