Palielināts finansējums jaunatnes organizāciju projektiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2020. gada 6.martā ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai”. Projekta mērķis ir aktivizēt jaunatnes organizāciju darbību un ilgtspēju, kā arī nodrošināt visiem jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi jaunatnes organizācijām, Eiropas jaunatnes programmām un darba ar jaunatni sniegtajiem pakalpojumiem. Konkursa ietvaros plānots sniegt atbalstu līdz 10 jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstītām biedrībām, to iniciatīvu īstenošanai un kapacitātes celšanai.

IZM Jaunatnes politikas valsts programma šogad jaunatnes organizāciju projektiem paredz lielāku vienam projektam maksimāli pieejamo finansējumu - EUR 3800.00.

Aicinām jaunatnes organizācijas pārliecināties, vai tā ir ierakstīta jaunatnes organizāciju sarakstā, un iesniegt savus projektus konkursā līdz 2020. gada 7. aprīlim.

Aicinām par konkursa nosacījumiem, projekta iesniegšanas un ieviešanas aspektiem noklausīties un uzdot interesējošos jautājumus vebinārā tiešsaistē 2020. gada 20. martā plkst. 11:00 - 13:00. Iepriekšēja pieteikšanās vebināram šeit.

  • Kārtību, kādā jaunatnes organizācijas var tikt reģistrētas jaunatnes organizāciju sarakstā vari atrast šeit.
  • Vairāk par konkursā atbalstāmajām aktivitātēm un citiem konkursa nosacījumiem lasi šeit.
  • Projekta iesniegšanai nepieciešamās veidlapas skati šeit.
     

Kontaktpersonas:

Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv