Pagarināts iesniegšanas termiņš „Erasmus+” KA1 projektiem līdz 24. marta plkst. 12:00

Vēršam jūsu uzmanību, ka projektu iesniegšanas termiņš ir pagarināts! Ņemot vērā, ka pēdējās projektu iesniegšanas dienās organizācijām, reģistrējoties Dalībnieku portālā, radušās tehniskas problēmas, iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 24. marta plkst. 12:00 (pēc Briseles laika), dodot iespēju dalībniekiem pabeigt viņu pieteikumus.

Šis termiņa pagarinājums attiecas uz KA1 projektiem, tajā skaitā arī Jaunatnes darbinieku un jauniešu mobilitātes projektiem.

Pieteikumi šajā periodā pieteikumā formā tiks atzīmēti, kā „Nokavēts”, taču nav pamata uztraukties. Neskatoties uz šo norādi, pieteikumi, kas būs iesniegti līdz 24. marta plkst. 12:00 (pēc Briseles laika) tiks uzskatīti par derīgiem.

Projektu uzsākšanas termiņš nemainās - projektus varēs uzsākt no 17. jūnija.