Pagarināta pieteikšanās programmai "LEVEL UP"

Mācīšanās darbā ar jaunatni: izpratne, kvalitāte, atpazīstamība! Jaunatnes darbinieki aicināti pieteikties ilgtermiņa eksperimentālajā programmā, lai izzinātu un attīstītu mācīšanās procesus jaunatnes darbā. Pieteikšanās pagarināta līdz 2015. gada 4. maijam.

Programmas mērķi ir atbalstīt kvalitāti darbā ar jaunatni Latvijā – veicināt mācīšanos neformālās izglītības procesā, eksperimentējot un izzinot dažādas mācīšanās virzīšanas un pašizvērtēšanas metodes un pieejas, balstoties uz Youthpass sertifikāta konceptu (www.youthpass.eu). Iesaistītie dalībnieki tiks atbalstīti ieviest Youthpass sertifikātu savās vietējās aktivitātēs. Programmas rezultāti kalpos par pamatu nacionālā neformālās izglītības atzīšanas rīka veidošanai Latvijā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

Aktivitātes norisināsies gan Latvijā, gan Igaunijā! Programma tiks uzsākta 2015. gada maijā un noslēgsies 2016. gada februārī, iekļaujot gan starptautiskas aktivitātes, gan nacionāla līmeņa tikšanos, gan individuālu atbalstu dalībniekiem. 

Pirmā starptautiskā tikšanās notiks no 2015. gada 27. līdz 30. maijam.

Nacionālās tikšanās Latvijā notiks: no 2015.gada 26. līdz 27. jūnijam, no 11. līdz 12. septembrim, no 20. līdz 21. novembrim.

Iesaisties aizraujošā procesā, kura laikā:

•mēs uzaicināsim 20 jaunatnes darbiniekus no Latvijas un 20 no Igaunijas uzsākt gadu ilgu ceļojumu kopā ar mums, lai veicinātu mācīšanās apzināšanos jaunatnes darbā (t.i., kā tu strādā ar jauniešiem, kā tu virzi viņu mācīšanās procesu, kā tu saredzi savu kā mācīšanās virzītāja lomu?);
mēs vēlamies kopā ar tevi izzināt mācīšanās procesu un tā potenciālu jaunatnes darba aktivitātēs. Piestrādāt pie veidiem, kā plānot un izveidot mācīšanās procesu un padarīt jauniešu mācīšanās rezultātus atpazīstamus, spēt tos aprakstīt un padarīt atzītus gan individuālā līmenī, gan plašākā mērogā. 
mēs vēlamies kopīgi izprast Youthpass sertifikāta sniegtās iespējas un izaicinājumus, kā arī izprast Youthpass kā neformālās izglītības atzīšanas rīka pielietošanu nacionālā līmenī. Mēs sagaidām, ka tu apgūsi visu mācīšanās procesu un programmas gaitā izsniegsi Youthpass sertifikātu vismaz vienam jaunietim no savas mērķgrupas par dalību tavas organizācijas aktivitātēs;
mēs vēlamies izmantot programmas laikā gūto pieredzi, lai pievērstu lielāku uzmanību jaunatnes darbam un mācībām Latvijā un Igaunijā, kā arī, lai izvērtētu, kā mēs varam veicināt jaunatnes darba kvalitāti un neformālās izglītības atzīšanu nacionālā līmenī. 

Šī ir unikāla pieredze, tāpēc eksperimentālā programma tiks dokumentēta un ar rezultātiem dalīsimies starptautiskā līmenī!

Ja tu:

•esi jaunatnes darbinieks ar pieredzi, darbojoties jauniešu centrā, interešu izglītības iestādē (interešu izglītības un brīvā laika aktivitāšu klubos), jauniešu apvienībās, NVO;
vēlies, lai jaunieši vairāk apzinās, ko viņi iemācās jaunatnes darbā, un kļūst konkurētspējīgāki, balstoties tieši uz šo pieredzi;
saredzi sevi kā mācību procesa veidotāju un virzītāju jauniešu aktivitātēs; 
saredzi nepieciešamību palīdzēt jauniešiem veikt pašizvērtēšanu vai pašanalīzi, lai viņi mainītu domāšanu no „kas man šodien nepatika” uz „ko es šodien iemācījos”; 
esi ieinteresēts dalīties ar idejām, bailēm, izaicinājumiem un motivāciju ar saviem kolēģiem no Latvijas un Igaunijas; 
esi gatavs iesaistīties procesā, kas palīdzēs veidot neformālās mācīšanās atzīšanas sistēmu Latvijā.

 

Tad piesakies programmai līdz 2015. gada 4. maijam.

Pieteikuma anketa pieeja šeit: http://ejuz.lv/levelup

 

Praktiska informācija:

Visas izmaksas (mācības, ceļa izdevumi, dzīvošana un ēdināšana) tiks segtas no programmas "Erasmus+". Dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28,46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+" atpazīstamību, kā arī pēc iespējas vairāk jauniešu iekļautu programmas aktivitātēs, pēc programmas dalībniekam jāapņemas kopīgi ar citiem projekta dalībniekiem nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos.

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu.

 
Papildus informācija: 
Vladislava Šķēle, 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
ES programmu daļas projektu koordinatore, 
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv