Dalies ar saviem ieteikumiem, kā popularizēt sociālo iekļaušanu un kopīgās vērtības, izmantojot formālo un neformālo izglītību

Aptaujā aicināts piedalīties ikviens interesents - skolotāji, izglītotāji un līderi, NVO pārstāvji, valsts iestāžu pārstāvji nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, jaunatnes organizāciju pārstāvji, sociālie partneri, studenti un skolēni.

Ar aptaujas palīdzību tiks noskaidrots sabiedrības viedoklis par jauniešu izglītošu par kopīgām vērtībām, kā formālā un neformālā izglītība var palīdzēt veidot draudzīgāku un izpalīdzīgāku sabiedrību.

Aptaujā tiks noskaidrots viedoklis par šādiem jautājumiem:

  1. cik veiksmīgi formālā izglītība un neformālās apmācības palīdz jauniešiem apgūt kopīgas vērtības un popularizē sociālo iekļaušanu? Kādi ir galvenie izaicinājumi? Ar ko būtu jārēķinās šajā kontekstā?
  2. kuras ir efektīvākās politiskās pieejas, rīki un metodes formālajā un neformālajā izglītībā?
  3. kā sadarbība izglītības un apmācību jomā  ES līmenī var palīdzēt un atbalstīt dalībvalstis, kā, izmantojot formālo un neformālo izglītību, popularizēt sociālo iekļaušanu un kopīgas vērtības visefektīvākajā veidā?

Aptaujā iegūtās atbildes tiks izmantotas kopā ar citiem datiem un pētījuma rezultātiem. Izstrādātās rekomendācijas veidos politikas ietvaru, kas būs galvenais atsauces dokuments dalībvalstīm, nodrošinot izglītību un apmācības, kas popularizē sociālo iekļaušanu un kopīgas vērtības, kā arī novēršot radikalizāciju, kas var novest pie vardarbīga ekstrēmisma.

Kā iesniegt savas atbildes?   
Eiropas Komisija aicina aizpildīt tiešsaistes aptauju (latviešu valodā).

Esi aktīvs, izsaki savu viedokli!