Otrais Austrumu Partnerības Jaunatnes forums – inovatīvas pieejas jauniešu nodarbinātības veicināšanai

Jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem, pētniekiem, ministriju pārstāvjiem, uzņēmējdarbības jomas pārstāvjiem un jaunajiem žurnālistiem (kas vēlas rakstīt par šo forumu) ir iespēja pieteikt dalību Austrumu Partnerības Jaunatnes forumam. Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar angļu un krievu valodas zināšanām. Pieteikšanās: līdz 31. oktobrim!

Austrumu Partnerības Jaunatnes forums notiks 2015. gada 9. -11. februārī Rīgā. Dalībniekiem forumā būs iespēja paust savu viedokli par dažādiem jautājumiem, diskutēt par jaunākajiem pētījumiem, kā arī izvirzīt priekšlikumus politikas veidotājiem. 

Otrais Austrumu Jaunatnes Partnerības forums parādīs un veicinās turpmāko Austrumu Partnerības un Erasmus+ Programmas valstu sadarbību jaunatnes jomā. Forumā būs iespēja apspriest un ieteikt soļus, kas būtu jāveic, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību, īpašu uzmanību pievēršot:
- mobilitātes un sadarbības programmām (Eiropas Savienības, Eiropas Padomes, ANO un citas programmas);
- starpsektorālajai sadarbībai;
- pieredzes apmaiņai (inovatīvas idejas);
- jaunatnes politikas attīstībai.

Austrumu Jaunatnes Partnerības forumā tev būs iespēja: 
- veicināt starpsektorālās sadarbības labās prakses apmaiņu;
- kritiski analizēt iepriekšminēto labo praksi un izzināt veidus, kā to pielāgot dažādām realitātēm;
- atainot izaicinājumus, ar kuriem saskaras sektori, apspriest, kā starpsektorālā sadarbībā var veicināt jauniešu nodarbinātību;
- uzsvērt jaunatnes darba ietekmi, kā arī tās nozīmīgumu darba tirgū;
- veicināt izpratni par mobilitātes programmu, kas atbalsta jauniešu nodarbinātību, kvalitātes prasībām;
- izstrādāt politikas rekomendācijas, lai uzlabotu jaunatnes nodarbinātību.

 

Organizators: JSPA sadarbībā ar EK, Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, u.c.
Darba valoda: angļu, tiks nodrošināta tulkošana krievu un angļu valodās

Kandidātiem ar īpašām vajadzībām tiks nodrošināts nepieciešamais atbalsts (piemēram, asistents, surdotulks, ratiņkrēslā pieejamas telpas un transports, u.c.)

Sīkāka informācija: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-2nd-eastern-partnership-youth-forum-innovative-approaches-to-foster-young-people-s-employability.4483/ 

Pieteikšanās: apmācībām iespējama līdz 2014. gada 31. oktobrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē  https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-2nd-eastern-partnership-youth-forum-innovative-approaches-to-foster-young-people-s-employability.4483/.   Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv
Tālrunis: 67358069

 

Lai nodrošinātu programmas „Erasmus+” redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!