Open Access II Francijā – Parīzē

Kā jaunatnes darbiniekiem veidot partnerības, lai programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos iekļautu jauniešus ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem? Atbildi noskaidro partnerību veidošanas seminārā “Open Access II”, kurš notiks no 23. līdz 27. septembrim Francijā, Parīzē. Pieteikšanās līdz 31. maijam.

Šajās apmācībās plānots sniegt atbalstu tiem jaunatnes darbiniekiem, kas darbojas nevalstiskajā sektorā un strādā ar jauniešiem, kuriem ir fiziski vai garīgi traucējumi.

Apmācību laikā:

-    tiks atklātas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” sniegtās iespējas;
-    būs iespēja izpētīt, kā Jauniešu apmaiņas projekti un Eiropas Brīvprātīgā darba projekti var sniegt atbalstu jauniešiem ar īpašām vajadzībām;
-    tiks nodrošināta iespēja veidot jaunas partnerības, šādi atrodot partnerus starptautisko projektu īstenošanai;

Daudzām organizācijām, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem, kuriem ir fiziski vai garīgi traucējumi, šķiet – lai īstenotu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus, jāiegulda milzīgs darbs. Kā atrast sadarbības partnerus? Kā pārvarēt problēmas? Kā sniegt atbalstu jauniešiem, kuriem ir ierobežota mobilitāte? Uz to un citiem jautājumiem tiks sniegtas atbildes šajās apmācībās.

Vislielākais uzsvars apmācībās tiks vērsts tieši uz Jauniešu apmaiņas projektiem kā iespēju iesaistīt un sniegt atbalstu jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Ir plānots, ka pēc apmācībām dalībnieki patstāvīgi spēs īstenot Jauniešu apmaiņas projektus, kuros ir jaunieši ar invaliditāti vai arī jauktu jauniešu grupas.

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 31. maijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/op....

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv