"ONE to ONE" apmācības, atbalstot individuālu pieeju mācību procesā

Vai tu kādreiz esi juties apmulsis, nesaprotot kāda ir tava loma darbā ar jauniešiem? Vai viņi tevī saskata treneri? Mentoru? Privātskolotāju? Vai tu vari viegli strādāt ar jauniešu  grupu, taču tev ir grūti strādāt individuāli ar katru jaunieti? Jā? Tad šīs apmācības ir domātas tev, piesakies līdz 24. martam! Apmācības norisināsies no 28. maija līdz 3. jūnijam Budapeštā, Ungārijā.

Vairākās programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" jomās jaunatnes darbiniekiem un treneriem ir prasība spēt strādāt ne tikai ar jauniešu grupām, bet arī spēt pavadīt individuāli katru jaunieti viņa dažādos mācību un personīgās attīstības procesos.
Lai arī varētu šķist, ka "aci pret aci" dialogs ir dabiska komunikācijas forma, daudzi jaunatnes darbinieki izjūt vajadzību iziet apmācības, lai varētu atbilstoši atbalstīt jauniešus viņu individuālajā attīstības un mācību procesā.

Ko nozīmē "One 2 one"?
"One 2 one" ir neliela vārdu spēle. Tas nozīmē „aci pret aci” jeb individuālas attiecības, uz kurām mēs koncentrēsimies apmācību laikā.

Šo apmācību mērķi un uzdevumi:
Galvenais šo apmācību mērķis ir attīstīt jaunatnes darbiniekos tās kompetences, kas ir nepieciešamas individuālajā darbā ar jauniešiem, atbalstot viņu mācību procesu.

Šo apmācību ietvaros vēlamies:

  • dalīties un apmainīties ar dažāda veida pieredzēm, pieejām un mācību efektiem dažādās vidēs;
  • izzināt "mācības";
  • izzināt, ko nozīmē "mācību atbalstīšana" individuālās attiecībās;
  • attīstīt mācību procesa pašanalīzes prasmi;
  • veidot saikni starp šīm pieejām un plašāku skatījumu, t.i., lai veidotu saikni ar nesen publicēto "Kompetenču modelis jaunatnes darbiniekiem".

Mērķa grupa un dalībnieku profils:

  • profesionāļi un brīvprātīgie – jaunatnes darbinieki un/vai jaunatnes līderi, jauniešu treneri, EBD mentori, izglītotāji utt. – kuri saredz nepieciešamību attīstīt savas kompetences individuālajā darbā ar jauniešiem;
  • tie, kas vēlas fasilitēt mācības jaunatnes darbā, izmantojot individuālās attiecības, piemēram, atbalstot izvērtēšanas procesu, izmantojot "Youthpass";
  • vismaz 18 gadu vecums;
  • spēja aktīvi iesaistīties apmācībās angļu valodā.

Lai ļautu dalībniekiem pieredzēt individuālo atbalstu mācību procesā, katram dalībniekam būs savs treneris.

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 24. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/one-2-one-supporting-learning-face-to-face-training-course.6295/.  

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.
Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv