"ONE 2 ONE" mācības, atbalstot individuālu pieeju mācību procesā

Vai tu kādreiz esi domājis, kāda ir tava loma darbā ar jauniešiem? Vai viņi tevī saskata treneri, mentoru vai privātskolotāju? Vai tev ir viegli strādāt ar jauniešu grupu, bet individuāls darbs ar jauniešiem tev ir izaicinājums? Ja, atbilde ir "jā", piesakies mācībām, kas no 5. līdz 11. oktobrim notiks Briselē, Beļģijā. Mācības tiks izvērtētas atbilstoši  koronavīrusa Covid-19 attīstībai. Pieteikšanās līdz 9. jūnijam SALTO platformā

Vairākās programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" jomās jaunatnes darbiniekiem un treneriem ir prasība spēt strādāt ne tikai ar jauniešu grupām, bet arī spēt pavadīt individuāli katru jaunieti viņa dažādos mācību un personīgās attīstības procesos. Lai arī varētu šķist, ka "aci pret aci" dialogs ir dabiska komunikācijas forma, daudzi jaunatnes darbinieki izjūt vajadzību iziet mācības, lai varētu atbilstoši atbalstīt jauniešus viņu individuālajā attīstības un mācību procesā. 

Galvenais mērķis ir attīstīt jaunatnes darbiniekos tās kompetences, kas ir nepieciešamas individuālajā darbā ar jauniešiem, atbalstot viņu mācību procesu.

Ko nozīmē "One 2 one"?

"One 2 one" ir neliela vārdu spēle. Tas nozīmē „aci pret aci” jeb individuālas attiecības, uz kurām mēs koncentrēsies mācības.

Mācību mērķis ir:

  • dalīties un apmainīties ar dažāda veida pieredzēm, pieejām un mācību efektiem dažādās vidēs;
  • izzināt "mācības";
  • izzināt, ko nozīmē "mācību atbalstīšana" individuālās attiecībās;
  • attīstīt mācību procesa pašanalīzes prasmi;
  • veidot saikni starp šīm pieejām un plašāku skatījumu, t.i., lai veidotu saikni ar nesen publicēto "Kompetenču modelis jaunatnes darbiniekiem".

Kas var piedalīties?

  • profesionāļi un brīvprātīgie – jaunatnes darbinieki un/vai jaunatnes līderi, jauniešu treneri, EBD mentori, izglītotāji utt. – kuri saredz nepieciešamību attīstīt savas kompetences individuālajā darbā ar jauniešiem;
  • tie, kas vēlas fasilitēt mācības jaunatnes darbā, izmantojot individuālās attiecības, piemēram, atbalstot izvērtēšanas procesu, izmantojot "Youthpass";
  • spēja aktīvi iesaistīties mācībās angļu valodā.

Lai ļautu dalībniekiem pieredzēt individuālo atbalstu mācību procesā, katram dalībniekam būs savs treneris.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

- kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;

- nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;

- sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:

Ieva Upesleja,
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: 67358062
ieva.upesleja[at]jaunatne.gov.lv