Notiks informatīvs seminārs pašvaldībām par projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšanu Jaunatnes politikas valsts programmā 2015.gadam

2015.gada 23.janvārī notiks informatīvs seminārs pašvaldībām par Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam 1.3.aktivitātes „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu” projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšanu. Seminārs notiks Rīgā, 23.janvārī, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Konferenču zālē, 2.stāvā, plkst. 11:00 (max. 2h). Semināru organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Seminārs palīdzēs izprast, kā pareizāk aizpildīt projekta pieteikuma un budžeta veidlapas u.c. pielikumus. Semināra laikā aģentūras pārstāvji iepazīstinās ar projekta pieteikuma veidlapām, izskaidros finansēšanas noteikumus, visbiežāk pieļautās kļūdas, kas radušās, aizpildot iesnieguma veidlapas, kā arī atbildēs uz citiem interesentu jautājumiem. Seminārs paredzēts pašvaldību un jauniešu centru darbiniekiem, kas vēlas izstrādāt un iesniegt projektus Jaunatnes politikas valsts programmā 2015.gadam, 1.3.aktivitātē „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”.

Semināram var pieteikties līdz 2015. gada 22. janvāra plkst.12:00, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē: http://ej.uz/jspa_seminars_2015

2015.gada 12.janvārī Izglītības un zinātnes ministrijā tika apstiprināta  Jaunatnes politikas valsts programma 2015. gadam. Programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

 

Kontaktinformācija par valsts programmu: 

Agnese Lorence 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja 
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356289
Fakss: +371 67358060
agnese.lorence[at]jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas projektu koordinators
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356253
Fakss: +371 67358060
janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv