Noslēgušās domdarbnīcas Latvijas simtgades programmas izzināšanai

Projekta "Brīvprātība Latvijas simtgadei" ietvaros noslēgušās piecas domdarbnīcas ar mērķi iepazīt Latvijas simtgades programmu, izzināt savas iespējas līdzdarboties, apzināt savas vērtības un salīdzināt tās ar mūsu Valsts vērtībām, atklāt savas individuālās prasmes un talantus ar kuriem dalīties, brīvprātīgi iemācot tās citiem.

Domdarbnīcās izplānojām arī 16 brīvprātīgā darbus 8. jomās, ko veiksim šajā vasarā. Tika aizsākta arī labdarības ziedojumu vākšanas akcija, kas jau šajā nedēļā būs aktualitāte mūsu projektā un ar ko uzrunāsim sabiedrību. Svarīgākās atziņas: vairums no dalībniekiem nebija agrāk iepazinušies ar Latvijas simtgades programmu, jaunieši ir gatavi iesaistīties Valsts svētku popularizēšanā un rīkošanā, personīgās vērtības ir ļoti līdzīgas mūsu Valsts vērtībām, brīvprātīgā darbs ir viena no līdzdalības formām kā uzlabot ikdienu Latvijā!

Domdarbnīcās darbojas 16 - 25 gadus veci jaunieši un nevalstisko organizāciju brīvprātīgie ar mērķi paust brīvprātību,  iesaistoties brīvprātīgā darba aktivitātēs ar neformālās mācīšanās metožu palīdzību, kas sekmēs jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un interesi par Latvijas simtgades kustību, pilnveidos sociālās prasmes.

No 23. maija līdz 23.septembrim tiek īstenots projekts “Brīvprātība Latvijas simtgadei”. Projekta dalībnieki, kopā ar citiem 30 jauniešiem no 10 nevalstiskajām organizācijām, pilnveidos savas zināšanas divu dienu apmācībās par brīvprātības principiem un Brīvprātīgā darba apli, izzinās Brīvprātīgā darba likumu, kā arī gūs ievirzi par Latvijas simtgades programmu piecās interaktīvās domdarbnīcās. Projekta ietvaros dalībnieki veiks praktisku brīvprātīgā darbu astoņās jomās, sniedzot uzmanību 300 Latvijas vientuļajiem bērniem, senioriem, audžuģimenēm, ļaudīm bez mājām, kā arī dzīvniekiem. Vasaras beigās dalībnieki dosies pieredzes apmaiņā uz Kurzemes novadu, izzinot brīvprātīgā darba procesu gan Ventspilī, gan Ugālē, kopīgi arī iesaistoties brīvprātīgajā darbā ar 25 Kurzemes novada jauniešiem. Projekta rezultātā tiks izveidota Brīvprātības platformas mājas lapa, izveidoti astoņi videorullīši par jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un iesaisti Latvijas simtgades kustībā, kā arī papildināta datu bāze ar 30 jauniešu sociālajām prasmēm, ko viņi varētu brīvprātīgi iemācīt saviem vienaudžiem vai kādai citai sabiedrības grupai.

Aktivitātes rīko nodibinājums “Brīvprātības platformas fonds”. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Ieva Ivaņinoka, projekta vadītāja
brivpratibas.platformas.fonds@gmail.com