Nometne "KOMPASS"

Nometnes mērķis ir pilnveidot Beverīnas novada jauniešu zināšanas par topogrāfiju, kartogrāfiju, naktsmītnes izveidi / iekārtošanu, pirmo palīdzību, komandas darbu un citām lietām, kuras ir jāzina dodoties pārgājienos pa mežu uz vienu vai vairākām dienām. Norises laiks: 2015.gada no 6. līdz 9. augustam.

Programma:

  • 6. augusts – savstarpējā iepazīšanās, iekšējie kārtības noteikumi, iepazīšanās ar skautu, jaunsardzes un zemessardzes kustību;
  • 7. augusts – apmācības (topogrāfija, kartogrāfija, naktsmītnes izveide/iekārtošana, pirmā palīdzība, komandas darbs);
  • 8. – 9. augusts – iepriekš iegūto zināšanu pārbaude diennakts pārgājienā ar nakšņošanu meža pļavā.

Nometnes dalībniekus apmāca un pārgājiena laikā pavada LR Zemessardzes zemessargi.

Dalībnieki: Beverīnas novadā deklarēti jaunieši vecumā no 13 – 21 gadam.

Pieteikšanās līdz 2015. gada 1. jūlijam, nosūtot pieteikuma anketas uz e-pastu: lelde.vilka[at]beverina.lv

Dalībnieku skaits ierobežots!

Dalība nometnē – BEZ MAKSAS!

Pieteikuma anketas pieejamas, www.beverinasnovads.lv

Nometne īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.