No zināšanas uz darīšanu

Mācību kurss jaunatnes jomā strādājošajiem mācību vadītājiem “From Knowing to Being”, kurš no 10. līdz 16. septembrim notiks Austrijā (Yspertal). Pieteikšanās līdz 27. maijam.

Starptautiskais centrs (Interkulturelle Zentrum) un Austrijas nacionālā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” aģentūra, sadarbojoties ar SALTO mācību un sadarbības resursu centru aicina uz mācībām, kas paredzētas pašiem mācību vadītājiem, kuri ikdienā vada mācības jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošajiem.

Mācību laikā:

  • iepazīsim un piedzīvosim kompetencēs balstītu mācību pieeju, kuru izmantot darbā ar jaunatni;
  • eksperimentēsim, kā izmantot šo metodi, pievēršot uzmanību vairākiem aspektiem: attieksmēm, vērtībām un zināšanām;
  • dalīsimies pieredzē, kā kompetencēs balstītā pieeja atvieglo ikdienas darbu ar jaunatni;
  • u.c.

Mācību process notiks gan grupās, gan individuāli. Mācību procesā tiks iekļautas arī āra aktivitātes (pastaigas, uzdevumi un iespējams arī piedzīvojumi dabā naktī).

Mācības vadīs SALTO mācību vadītāji: Pēteris Hofmanis (Peter Hofmann), Artūras Deltuva (Arturas Deltuva) un Žizele Evrarda Markovica (Gisele Evrard Markovic). Mācību vadītāji jau pirms mācībām var sazināties ar dalībniekiem, lai noskaidrotu papildu informāciju un uzdotu kādu uzdevumu, kas palīdzēs sagatavoties rudenī gaidāmajām mācībām.

Mācībām aicināti pieteikties:

Mācību vadītāji ar starptautisku mācību vadīšanas pieredzi. Mācībās paredzēta pieredzes apmaiņa, tādēļ ir svarīgi, lai dalībnieki būtu gatavi dalīties savā pieredzē.

Pieteikšanās līdz 27. maijam!

Pieteikties mācībām iespējams SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/from-knowing-to-being-ets-training-for-trainers.7925/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas JSPA iegādājas biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām gaidīsim no Tevis, ka:

•    kopā ar projektu koordinatori pārrunāsi pasākuma rezultātus un ieplānosi to izplatīšanas aktivitātes;

•    sagatavosi un nopublicēsi vismaz vienu publikāciju medijos;

•    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēsi rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas), kā arī iesniegsi visus ceļošanas dokumentus un pavadošus dokumentus.

 

Papildu informācijai:

Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv