No EBD uz darba tirgu

Līdz 15. aprīlim piesakies trīs ar pus dienu ilgām apmācībām, kas izstrādātas speciāli Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) nosūtītāj un uzņēmējorganizācijām, kā arī mentoriem. Tiks vērsta uzmanība uz to, kā EBD laikā attīstītās kompetences var efektīvi izmantot, lai veicinātu brīvprātīgo nodarbinātību. Apmācības norisināsies no 25. līdz 29. maijam, Lielbritānijā.

Apmācību mērķis ir rast risinājumu, kā brīvprātīgie var definēt un prezentēt galvenās EBD laikā iegūtās kompetences iespējamajiem darba devējiem. 

Apmācībās:

-izvērtēsim  EBD laikā sniegto mācību atbalstu brīvprātīgajiem;
-izmantojot jaunākos pētījumus par EBD, izpētīsim EBD brīvprātīgo vajadzības  (kā arī darba devēju prasības), kas ir būtiskas jauniešu nodarbinātības veicināšanai;
-izzināsim rīkus, kā atspoguļot mācības;
-trenēsimies, kā pārtulkot kompetences darba tirgum saprotamā valodā;-koncentrēsimies uz nākamo soli, kuru var spert organizācijas, lai vairotu šī kursa ietekmi.

Apmācībās aicināti piedalīties organizāciju pārstāvji, kas šobrīd strādā ar EBD vai plāno to darīt tuvākajā nākotnē: jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, projektu vadītāji, EBD mentori, atbalsta personas.

Pieteikties iespējams līdz 2015. gada 15. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/evs-for-employability.4878/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu! 

 

Papildus informācija: 

Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv