No 12. līdz 17. novembrim Lietuvā norisināsies apmācības "Learning in EVS"

Lietuvas, Latvijas un Igaunijas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" nacionālās aģentūras organizē apmācības "Learning in EVS". Šīs apmācības palīdzēs saprast, kā atbalstīt brīvprātīgo mācīšanās procesu Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektos. Pieteikšanās līdz 8. oktobrim!

Tāpēc…

 • ja tu neesi pārliecināts, ka pārzini mācīšanās būtību EBD projektos …
 • ja tu netiec skaidrībā, kā aktualizēt mācīšanās procesu…
 • ja tu esi iesprūdis vecajās sistēmās un rīkos, kā atbalstīt mācīšanos…

…tad šīs apmācības ir domātas tev!

Apmācību mērķis ir uzlabot mācīšanās atbalsta kvalitāti EBD brīvprātīgajiem, paaugstinot akreditēto organizāciju kompetences labāk plānot, īstenot un novērtēt mācīšanās procesu.

 Pēc šīm apmācībām, tu varēsi:

 1. identificēt brīvprātīgā mācīšanās iespējas EBD projektā, uztverot EBD kā mācīšanās iespēju;
 2. atbalstīt mācīšanās procesu, radot mācīšanās iespējas un izvēloties atbilstošās pieejas, balstoties vajadzībās;
 3. izveidot plānu, kā uzlabot mācīšanās atbalstu EBD projektos savā organizācijā.

Piesakies šīm apmācībām, ja:

 • tu esi persona, kas atbalsta brīvprātīgā mācīšanās procesu EBD projektā (EBD projekta koordinators, mentors u.c);
 • tev ir pieredze, atbalstot vismaz viena brīvprātīgā mācīšanās procesu vai šobrīd atbalsti kāda brīvprātīgā mācīšanos (jau ir pagājusi vismaz puse no viņa projekta laika);
 • vēlies turpināt darbu mācību atbalsta nodrošināšanā EBD brīvprātīgajiem;
 • vari strādāt angļu valodā;
 • vari piedalīties visās apmācību dienās.

Apmācības ''Learning in EVS" un to metodoloģija ir aizgūta no neformālās izglītības pamatprincipiem un vērtībām. Tā balstīta Humānās skolas izglītības mācību teorijā un Youthpass rīkā. Apmācībās liels uzsvars likts uz praktisku darbošanos, kas sniedz dalībniekiem reālas prasmes. Tas arī nozīmē, ka atbildība par to, lai apmācības būtu efektīvas, jāuzņemas visiem dalībniekiem kopā. Katrs dalībnieks ne tikai būs atbildīgs par paša aktīvu mācīšanos, bet arī atbalstīs citus viņu mācīšanās procesā.

Ieskaties plānotajā apmācību programmā!

Lai pieteiktos šīm apmācībām, aicinām aizpildīt elektronisko pieteikumu līdz 8. oktobrim (vēlākais).

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv