Neformālās izglītības spēks. Mācības Vācijā

No 16. līdz 21. decembrim Vācijā (Bonnā) notiks starptautiskas mācības jaunatnes jomā strādājošajiem "The Power of Non Formal Education", lai pilnveidotu neformālās izglītības metožu un principu ietekmi, strādājot ar jauniešiem. Pieteikšanās līdz 15. oktobrim.

Mācību laikā dalībnieki apgūs un piedzīvos dažādas neformālās izglītības metodes, analizēs un salīdzinās neformālās izglītības ietekmi dažādās Eiropas valstīs, atklās un diskutēs par Eiropas neformālās izglītības stratēģiju, pilnveidos savas zināšanas ikdienas darbā ar jaunatni, kā arī uzzinās detalizētāku informāciju par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbība” iespējām un to, kā šajā programmā tiek izprasti neformālās izglītības principi.

Plašāka informācija par mācībām:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education.8269/

Provizoriskā darba programma

Kā pieteikties?

Pieteikties mācībām iespējams līdz 2019. gada 15. oktobrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē  https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education.8269/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

-   kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;

-   nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;

-   sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācijai:
Agnese Berga
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67251180
agnese.berga@jaunatne.gov.lv