"The Power of Non Formal Education" – jaunatnes darbinieku apmācības Nīderlandē

Vai tu ikdienā strādā ar jauniešiem? Vai tu vēlies, lai, mācot jauniešus, tiktu izmantotas dažādas mācību metodes? Uzskati, ka neformālā izglītība var būtiski ietekmēt jaunieša tālāko dzīvi sabiedrībā (nacionālajā un Eiropas līmenī)? Tad tev noteikti ir jāpiesakās šīm apmācībām līdz 2016. gada 25. novembrim! Apmācības norisināsies Nīderlandē no 2017. gada 23. līdz 28. janvārim.

Apmācības tiek īstenotas, lai:

 • stimulētu dalībniekus izprast neformālās izglītības  (NI) spēku, eksperimentējot ar dažādām neformālās izglītības metodēm;
 • analizētu NI lomu un uztveri dažādās Eiropas valstīs;
 • iepazītu un debatētu par Eiropas NI stratēģiju;
 • izzinātu dažādu izglītības pieeju un metožu (formālā, neformālā un interešu izglītība) nozīmes, lomas un papildināmību;
 • pārskatītu ikdienas jaunatnes darba praksi;
 • izprastu programmu veidošanas principus un NI programmā „Erasmus+: Jaunatne darbībā”.

Kā viss norisināsies?
Lai gūtu reālu rezultātu/ietekmi, dalībnieki piedzīvos inovatīvu pieeju, pilnībā iegrimstot eksperimentālā mācību ciklā: darot/sajūtot, sniedzot atgriezenisko saiti, adaptējot mācību rezultātus atbilstošai videi..

Dalībnieki tiek mudināti veidot paši savas apmācības un mācību procesus, pamatojoties uz labi izstrādātu pedagoģisko programmu.

Pedagoģiskais process
Galvenie apmācību virzieni:

 • pieredze: dažādi izglītojošie apstākļi, dažādas neformālās izglītības metodes (lomu spēles, simulācijas spēles, uzdevumi...);
 • atgriezeniskā saite: par metodēm un to ietekmēm, par NI iespējām un ierobežojošajiem faktoriem, par pedagoģiskā procesa veidošanu...;
 • pārnese: uz dalībnieku ikdienas praksi, lai uzlabotu darbu ar jaunatni;
 • dalīšanās: dažāda uztvere, pašreizējā situācija un pieredzes;
 • attīstīšana: dalībnieku kapacitāte, iesaistot viņus ne tikai projekta dizaina lēmumu pieņemšanas procesos (dalībnieki izlems, kuras nodarbības viņiem ir nepieciešamas), bet arī īstenošanas posmā.

Apmācības norisinās pilnas četras dienas, ieskaitot sagatavošanās fāzi un mentoringa fāzi pēc apmācībām.

Apmācību programma lejupielādei: Pack Pax TC NFE Full 2015-2016.pdf

Apmācības organizē:
Nīderlandes „Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālā aģentūra un SALTO resursu centrs.

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2016. gada 25. novembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education.6081/.
Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+" finanšu līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28,46 eiro apmērā. Ar apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv