Neformālās izglītības spēks 2018

Lai veicinātu neformālās izglītības ietekmi, no 2018. gada 7. līdz 13. martam Portugālē norisināsies apmācības par principiem un metodēm, kā radīt iespējas jauniešiem kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības pārstāvjiem (vietējā un Eiropas līmenī). Pieteikšanās līdz 21. janvārim!

Kāpēc norisinās šīs apmācības?

 • lai motivētu dalībniekus sajust un sniegt atgriezenisko saiti par neformālās izglītības (NI) spēku, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes.
 • lai analizētu NI lomu un uztveri dažādās Eiropas valstīs.
 • lai izzinātu un debatētu par Eiropas NI stratēģiju.
 • lai cīnītos pret augošo patēriņa pieeju pret jauniešiem neformālas izglītības jomā.
 • lai izzinātu nozīmes, lomas un dažādu izglītojošo metožu un pieeju labās puses (formālajā, neformālajā un interešu izglītībā).
 • lai pārdomātu ikdienas jaunatnes darba praksi.
 • lai saprastu programmu veidošanas un neformālās izglītības principus programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros.

Kā tās norisināsies?
Dalībniekiem būs iespēja piedzīvot inovatīvu pieeju, kurā dalībnieki tiek pilnībā iesaistīti eksperimentālā mācību ciklā: darīt/just, sniedz atgriezenisko saiti, pārveidot...

Lai gūtu reālu ietekmi, mums nepieciešams kas vairāk par ierasto apmācību vadīšanu. Dalībnieki tiek mudināti paši veidot savu apmācību un mācību procesu, kuru atbalsta labi izstrādāta pedagoģiskā programma. Mēs uzskatām, ka šie ir ideāli apstākļi, lai izprastu NI īsto spēku.

Pedagoģiskais process
Galvenais uzsvars apmācībās ir likts uz:

 • pieredzi: dažādi izglītojošie apstākļi, dažādas neformālās izglītības metodes (lomu spēle, simulācijas spēles, uzdevumi...);
 • atgriezeniskā saite: par metodēm un to ietekmi, par NI spēku un iespēju robežām, par pedagoģiskā procesa veidošanu...;
 • pārnese: uz dalībnieku ikdienu, lai uzlabotu veidus, kā strādāt ar jauniešiem;
 • dalīšanās: dažādas uztveres, pašreizējā situācija un pieredzes;
 • attīstīšanās: dalībnieku kapacitātes stiprināšana, iesaistot viņus lēmumu pieņemšanas procesos, ne tikai izstrādājot projektu (dalībnieki izlems, kuras nodarbības viņiem ir nepieciešamas), bet arī īstenojot programmu („ietekme cilvēku rokās” brīžos).

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lejupielādei:
Pack Pax TC NFE 2018 PT.pdf

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 21. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education-2018.7031/

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu kordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv