Mobils darbs ar jaunatni lauku teritorijās. Kā to uzsākt? (Mobile youth work in rural territories: how to start?)

Šīs apmācības dalībnieki varēs izzināt darbu ar jaunatni ārpus pilsētu centriem, dodoties uz lauku teritorijām un noskaidrojot, kādas iespējas un potenciālu var sniegt mobila darba ar jaunatni attīstīšana. Tā norisināsies Latvijā no 6. līdz 11. maijam. Pieteikšanās līdz 9. aprīlim!

Liela daļa Eiropas ir mazapdzīvota, tāpēc nodrošināt lauku jauniešiem kvalitatīvu darbu ar jaunatni, neformālu mācīšanos un brīvā laika aktivitātes var būt izaicinoši. Mobilais darbs ar jaunatni ir darba ar jaunatni paveids, kas rada jauniešiem līdzdalības iespējas viņu dzīvesvietā, kur nav jauniešu centru un brīvā laika aktivitātes ir limitētas.

Mobilu darbu ar jaunatni var īstenot jaunatnes darbinieku komanda, kas strādā ar mazām lauku jauniešu grupām, noteiktos laikos (piemēram, vienreiz nedēļā) ierodoties viņu dzīvesvietā. Tāpat mobilie jaunatnes darbinieki var palīdzēt vietējam atbalsta tīklam (piemēram, NVO, bibliotēkām, kopienām u.c.), kas piedāvā neformālās izglītības aktivitātes un darbu ar jaunatni attālos reģionos.

Mobilo darbu ar jaunatni lauku jauniešiem var nodrošināt vairākos veidos. Šī būs laba iespēja izzināt dažādās iespējas un prakses, atrodot piemērotāko.

Apmācības mērķis:
Veicināt kvalitatīvu darbu ar jaunatni lauku teritorijās, apmācot jaunatnes darbiniekus un jaunatnes lietu speciālistus, kā uzrunāt un iesaistīt atbilstošos partnerus mobilo pakalpojumu veikšanai.

Uzdevumi:

  • izzināt mobilā darba ar jaunatni lauku teritorijās nodrošināšanas konceptu, principus un piemērus;
  • nodrošināt dalībniekiem rīkus, ar kuriem analizēt mobilā darba ar jaunatni nepieciešamību viņu dzīvesvietā, apzināt potenciālos sadarbības partnerus, kas varētu palīdzēt popularizēt un aizstāvēt šo darba ar jaunatni veidu;
  • iemācīties, kā veidot vietējos sadarbības tīklus mobila darba ar jaunatni īstenošanai lauku teritorijās;
  • izzināt, kā neformālā izglītība var veicināt mobila darba ar jaunatni īstenošanu lauku teritorijās;
  • nodrošināt dalībniekiem telpu, kur dalīties ar savu vietējo pieredzi un labo praksi darbā ar jauniešiem lauku teritorijās;
  • izzināt programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un Eiropas Solidaritātes korpusa sniegtās iespējas mobila darba ar jaunatni īstenošanai lauku teritorijās.

 Dalībnieku profils:

  • jaunatnes lietu speciālisti/jaunatnes darbinieki no tām pašvaldībām, kuras īsteno darbu ar jaunatni lauku teritorijās;
  • dalībnieks var piedalīties visās apmācības dienās;
  • dalībnieks var strādāt angļu valodā.

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 9. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mobile-youth-work-in-rural-territories-how-to-start.7208/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas ar apmācības organizēšanu saistītās izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem. Dalībniekiem jāsedz ceļa izdevumi turp un atpakaļ no apmācību norises vietas.

Plašāka informācija
Agnese Lorence
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
Projektu koordinatore
Tālr.: 67356258
E-pasts: agnese.lorence[at]jaunatne.gov.lv