"Mobility Taster" apmācības iekļaujošām organizācijām, kas vēlas īstenot "Erasmus+" projektus

Vai tu zināji, ka vari organizēt starptautiskus jauniešu projektus jauniem cilvēkiem, kuriem ir ierobežotas iespējas? Piedalies šajās apmācībās un uzzini, kādas iespējas piedāvā programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā"! Apmācības norisināsies no 26. līdz 30. septembrim Gruzijā. Pieteikšanās līdz 12. jūnijam!

Tikai trīs darba dienu laikā tu uzzināsi, kādas iespējas jauniešiem ar ierobežotām iespējām piedāvā programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā". Starptautiskie jauniešu projekti (jauniešu apmaiņas, brīvprātīgais darbs, ...) var būt iespēja, kas pilnībā izmaina jaunieša dzīvi. Jaunietis ar ierobežotām iespējām ir jaunietis, kurš pārstāv minoritātes, kuram ir īpašas vajadzības, sociālekonomiskas grūtības, kurš pārstāv diskriminētu grupu, kurš atrodas sarežģītā situācijā ...

Šīs "Mobility Taster" apmācības sniegs konkrētus iespēju piemērus, ļaus satikt citas organizācijas, kas strādā ar sociālo iekļaušanu, parādīs kāds ir pieejamais finansējums tieši sociālās iekļaušanas projektiem, kā arī soli pa solim parādīs, kā norisinās pieteikšanās finansējumam, gadījumā, ja tu vēlēsies pamēģināt.

Kas var pieteikties?

  • Šīs apmācības ir jauniņajiem programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā", kas līdz šim nav īstenojuši projektus šajā programmā un kas strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām (piemēram, jaunatnes darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, ...).
  • Šīs apmācības nav paredzētas ar skolu saistītām aktivitātēm, piemēram, skolu apmaiņām vai skolēnu projektiem.

Šīm apmācībām var pieteikties arī interesenti ar īpašām vajadzībām (sazinies ar SALTO iekļaušanas pārstāvi bob@littlebricks.org, lai noskaidrotu, kādas ir atbalsta iespējas).

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 12. jūnijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mobility-taster-for-inclusion-organisations-new-to-erasmus.6451/.  

Lejupielādei pieejama apmācību programma.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv