Meklē partnerus? Tad tev ir jāpiedalās apmācībās Nīderlandē!

Šīs apmācības, Partnerības veidošanas aktivitāte (PVA), ļaus jaunatnes darbiniekiem satikt projekta partnerus, lai attīstītu jauniešu apmaiņas Erasmus+ ietvaros, koncentrējoties uz jauniešu (13 -20 gadi) kompetenču un galveno īpašību attīstīšanu. Tās norisināsies 27. – 29. jūnijā (Nīderlandē). Pieteikšanās līdz 22. maijam.

Jaunieši savos pusaudžu gados bieži nonāk pretrunās ar savu identitāti un sava personīgā potenciāla apzināšanos. Viņiem bieži ir izaicinājums atklāt savas attīstītās kompetences, viņiem ir grūti attīstīt savu pozitīvo paštēlu. Tas izklausās pazīstami un tu strādā ar jauniešiem, lai attīstītu viņu pašapziņu? Tu strādā ar jauniešiem vecumā no 13 – 20 gadiem? Esi ieinteresēts atbalstīt jauniešu kompetenču attīstību, veidojot starptautiskas jauniešu apmaiņas, kā jaunu izaicinošu vidi jauniešiem? Vai tu vēlētos veidot jaunas partnerattiecības, lai veidotu kopīgas starptautiskās jauniešu apmaiņas? Tādā gadījumā šī Partnerības veidošanas aktivitāte ir pirmais solis!

Tā sniegs iespēju jaunatnes darbiniekiem (gan pieredzējušajiem, gan iesācējiem) satikt projektu partnerus, lai attīstītu jauniešu apmaiņas Erasmus+ programmā specifiskai vecuma grupai: 13 – 20 gadiem. Galvenais mērķis ir jaunu partnerattiecību veidošana jauniešu apmaiņām specifiskā vecuma grupā, kas attīstīs šo jauniešu galvenās kompetences.

Sava talanta un spēcīgo pušu apzināšanās var būt jauniešiem ļoti nozīmīga un motivējoša. Tā paver durvis jaunām perspektīvām, jaunām idejām personīgajā radošumā. Mēs ticam, ka jauniešu apmaiņas ir svarīgs rīks, lai veicinātu jauniešu pašapziņu. Tas sniedz jauniešiem iespēju iemācīties jaunas lietas un attīstīt savas kompetences, kā arī labāk izmantot savu personīgo potenciālu turpmākajā dzīvē. Tas popularizē viņu aktīvu iesaistīšanos, talantu izzināšanu un attīstību, kas var ļaut sajusties piederīgam un svarīgam.

PVA mērķi:
attīstīt kontaktus un sadarbības tīklus jauniešu apmaiņām ar citiem dalībniekiem;
•informācijas un pieredzes apmaiņa ar savu organizāciju, mērķgrupām un projektiem;
sniegt ieskatu Erasmus+ programmas sniegtajās iespējās, īpaši jauniešu apmaiņām;
radīt izpratni, kā jauniešu apmaiņās iekļaut neformālo izglītību un Youthpass, kā jauniešu apmaiņas var tik izmantotas, kā instruments, lai izceltu un attīstītu jauniešu kompetences;
uzsvērt partnerattiecību veidošanas nozīmīgumu.

Aicinām piedalīties:
Jaunatnes darbiniekus ar iepriekšējo pieredzi jauniešu apmaiņas projektos, kā arī iesācēji šajā jomā.
Darbinieku, kas strādā ar konkrēto vecuma grupu (13 – 20 gadi).
Cilvēkus, kuriem ir patiesa interese veidot partnerattiecības Erasmus+ (jaunatnei) ietvaros.
Dalībniekus, kas var izmantot angļu valodu, kā darba valodu.
Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Visus dalībniekus sagaidīs autobuss Amerstfoor centrālajā stacijā piektdien, 27. jūnijā, plkst. 16:30. Programma noslēgsies svētdien, 29. jūnijā, plkst. 13:30. Visi dalībnieki ar autobusu tiks nogādāti atpakaļ Amersfoort centrālajā stacijā. (ierašanās plkst. 14:00).

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 22. maijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/competences-core-qualities-partnership-building-activity-a-partnership-building-activity-for-youth-exchanges-as-a-tool-to-support-personal-development.4234/

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu. 

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. 

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildus informācija: Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv