Mācības “Stratēģiska pieeja darbā ar jauniešiem NEET situācijā programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros”

Ikdienā sniedz atbalstu jauniešiem NEET situācijā vai vēlies to sākt darīt tuvākajā laikā? Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) tev piedāvā 2 dienu mācības par to, kā stratēģiski atbalstīt jaunieti NEET situācijā, organizējot dažādas nacionālas un starptautiskas aktivitātes programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros. Pieteikšanās līdz 14. oktobrim.

Mācības “Stratēģiska pieeja darbā ar jauniešiem NEET situācijā programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros” norisināsies viesnīcā “Baltvilla” 2019. gada 28. un 29. oktobrī.

Mācībās tev būs iespēja:
-   uzzināt par iespējām stratēģiski iesaistīt jaunieti NEET situācijā dažādās vietēja un starptautiska mēroga aktivitātēs programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros;
-   Iegūt priekšstatu par pieejamajiem atbalsta mehānismiem, īstenojot iekļaušanas projektus, tai skaitā, papildus finansējuma iespējām;
-   Iegūt priekšstatu par resursu menedžmentu projektu veidošanā, tajā skaitā, ja projektā plānojat būt kā partneri;
-  dalīties pieredzē ar kolēģiem – jauniešu NEET situācijā profils, priekšnosacījumi veiksmīgai mērķgrupas iesaistīšanai aktivitātēs utt.;
-  saņemt vērtīgas konsultācijas projektu izstrādē 2 dienu garumā;
-  uzzināt dažādus pieredzes stāstus.

Dalībnieku profils:
-  Pilngadīga persona, kura pārstāv kādu organizāciju vai institūciju un ikdienā sniedz atbalstu jauniešiem NEET situācijā vai plāno to sniegt tuvākajā laikā. Piemēram, projektā “PROTI un DARI!” iesaistītās personas, jauniešu centru un jaunatnes organizāciju pārstāvji, sociālie pedagogi skolās u.c.
-  Pilngadīga persona, kura sniedz atbalstu jauniešiem, kuriem ir potenciāls nonākt NEET situācijā.
-  Persona, kura ir motivēta nākotnē izmantot “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmu iespējas darbā ar jauniešiem NEET situācijā.

Pieteikšanās mācībām elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu līdz 2019. gada 14. oktobrim (ieskaitot).

Pieteikuma anketa: https://ej.uz/NEEToktmacibas

Uzmanību! Šīs mācības notiek SPI (Strategic Partnership for Inclusion) ietvaros. Dalībnieki, kuri tiks apstiprināti mācībām, nokļūs prioritārā sarakstā, kuriem tiks dota priekšroka izvēloties pārstāvjus dalībai citos SPI atbalsta pasākumos līdz pat 2020. gada vasarai (kontaktu veidošanas seminārs Čehijā, ēnošana, individuāla koučinga programma un projektu darbnīca).

Detalizētāk par pārējiem atbalsta pasākumiem lasi: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/starptautiski-projekti-jaunatnes-joma-ka-instruments-darba-ar-jauniesiem-neet-situacija

Mācību programma

 

Papildu informācija:

Edgars Knohenfelds
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Tālr.: +371 67358066
edgars.knohenfelds[at]jaunatne.gov.lv