Mācības par neformālo izglītību “The Power of Non Formal Education”

Lai veicinātu neformālās izglītības ietekmi, no 2019. gada 24. līdz 29. septembrim Bulgārijā norisināsies mācības par principiem un metodēm, kā radīt iespējas jauniešiem kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības pārstāvjiem (vietējā un Eiropas līmenī). Pieteikšanās līdz 30. maijam!

Kāpēc norisināsies šīs mācības?

 • Lai motivētu dalībniekus sajust un sniegt atgriezenisko saiti par neformālās izglītības (turpmāk - NI) spēku, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes.
 • Lai analizētu NI lomu un uztveri dažādās Eiropas valstīs.
 • Lai cīnītos pret augošo patēriņa pieeju pret jauniešiem neformālas izglītības jomā.
 • Lai izzinātu nozīmes, lomas un dažādu izglītojošo metožu un pieeju labās puses (formālajā, neformālajā un interešu izglītībā).
 • Lai pārdomātu ikdienas jaunatnes darba praksi.
 • Lai saprastu programmu veidošanas un neformālās izglītības principus programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros.

Kā tās norisināsies?
Lai mācībām būtu reāla ietekme, dalībniekiem būs iespēja piedzīvot inovatīvu pieeju, kurā dalībnieki tiek pilnībā iesaistīti eksperimentālā mācību ciklā: darīt/just, sniedz atgriezenisko saiti, pārveidot...
Lai gūtu reālu ietekmi, mums nepieciešams kas vairāk par ierasto mācību vadīšanu. Dalībnieki tiek mudināti paši veidot savu mācību procesu, kuru atbalsta labi izstrādāta pedagoģiskā programma. Mācību organizatori uzskata, ka šie ir ideāli apstākļi, lai izprastu NI īsto spēku.

Pedagoģiskais process
Galvenais uzsvars mācībās ir likts uz:

 • pieredzi: dažādi izglītojošie apstākļi, dažādas neformālās izglītības metodes (lomu spēle, simulācijas spēles, uzdevumi...);
 • atgriezeniskā saite: par metodēm un to ietekmi, par NI spēku un iespēju robežām, par pedagoģiskā procesa veidošanu...;
 • pārnese: uz dalībnieku ikdienu, lai uzlabotu veidus, kā strādāt ar jauniešiem;
 • dalīšanās: dažādas uztveres, pašreizējā situācija un pieredzes;
 • attīstīšanās: dalībnieku kapacitātes stiprināšana, iesaistot viņus lēmumu pieņemšanas procesos, ne tikai izstrādājot projektu (dalībnieki izlems, kuras nodarbības viņiem ir nepieciešamas), bet arī īstenojot programmu ("ietekme cilvēku rokās" brīžos).

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 30. maijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education.7838/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc semināra noslēguma organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv