Mācības par kvalitātes uzlabošanu Bulgārijā

Lai uzlabotu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektu kvalitāti, Bulgārijā no 11. līdz 16. martam notiks starptautiskas mācības (“ATOQ BU – Advanced Training on Quality in Bulgaria”).

Šo mācību mērķis ir atbalstīt jaunatnes darbiniekus/jauniešu līderus, kuri īsteno Jauniešu apmaiņas projektus, lai uzlabotos projektu kvalitāte.

Mācību laikā dalībnieki:
1.    Kritiski pārdomās iepriekš īstenotā Jauniešu apmaiņas projekta norisi un ietekmi uz jauniešiem, organizācijām un plašāku sabiedrību;
2.    Palielinās izpratni par dažādiem Jauniešu apmaiņas projektu kvalitātes aspektiem, piemēram, jauniešu aktīvu līdzdalību, sadarbību ar partneriem, starpkultūru izglītību, ietekmi un rezultātus, projekta aktivitāšu programmas izveidi;
3.    Gūs pieredzi neformālās izglītības procesā un apgūs, kā sniegt atbalstu jauniešiem mācīšanās procesā projekta laikā;
4.    Uzlabos projekta vadības kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes), lai labāk organizētu jauniešu apmaiņas dažādos posmos.

Dalībnieki:
Jaunatnes darbinieki; jauniešu līderi; projektu vadītāji; cilvēki, kuri bijuši daļa no projektu īstenošanas komandas; ir pieredze vismaz vienā Jauniešu apmaiņas projektā.

Darba programma

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2019. gada 10. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/atoq-bu-advanced-training-on-quality-in-bulgaria.7570/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv

 

Pieteikšanās līdz: 
Ceturdiena, Janvāris 10, 2019 - 23:45