Mācības par jauniešu NEET situācijā līdzdalību vietējā kopienā

No 14. līdz 16. oktobrim tiešsaistē notiks starptautiskas mācības "Yes, U2 - Engage NEET with community". Mācību mērķis ir celt dalībnieku kapacitāti un kompetences darbā ar jauniešiem, lai veicinātu jauniešu NEET situācijā līdzdalību vietējā kopienā. Dalībai mācībās līdz 29. septembrim nepieciešams reģistrēties SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Vai jūs strādajat pie sociālās iekļaušanas vai esat iekļaujošs? Kāda ir atšķirība? Kurš ir atbildīgs par NEET jauniešu iesaistīšanu sabiedrībā? NEET jauniešus parasti identificē, raksturojot, ko viņi nedara (nemācās, nav nodarbināti, neapgūst arodu), bet reti, izstrādājot praktskas stratēģijas NEET jauniešu iesaistei, izmantojam cerīgas nākotnes pieeju. Kā veiksmīgi jauniešus NEET situācijā iekļaut sabiedrībā?

Mācību laikā dalībnieki:
- veidos kopīgu izpratni par jauniešiem NEET situācijā dažādās kopienās;
- pilnveidos izpratni par jaunatnes darbinieka lomu, kā iedrošināt jauniešus NEET situācijā līdzdarboties vietējā kopienā;
- attīstīs inovatīvas pieejas un praktiskas stratēģijas, lai veicinātu jauniešu NEET situācijā līdzdalību vietējā kopienā;
- izveidos sadarbību ar praktiķiem no citām Eiropas valstīm, dalīsies ar labās prakses piemēriem, lai atrastu jaunus risinājumus jauniešu NEET situācijā iesaitei vietējā kopienā;
- attīstīs savu projektu idejas darbam ar jauniešiem NEET situācijās.

Dalībnieki:
Jaunatnes darbinieki, izglītotāji, brīvprātīgie un praktiķi jaunatnes jomā, kuri ir aktīvi vietējā līmenī formālajā un neformālajā izglītībā, tai skaitā:

➔ strādā ar jauniešiem savā kopienā;
➔ ir ieinteresēti, kā strādāt ar riska grupas jauniešiem;
➔ vēlas zināt, strādāt ar sabiedrības atstumtiem jauniešiem;
➔ rūpējas par jauniešu NEET situācijā iekļaušanu vietējā sabiedrībā;

Mācības notiek angļu valodā.

Pieteikšanās līdz 29. septembrim. Plašāka informācija par mācībām un pieteikšanās šeit.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Plašāka informācija:

Ieva Upesleja
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67358062
ieva.upesleja@jaunatne.gov.lv