Mācības "Eiropas Solidaritātes korpuss: TOSCA" Austrijā

salto youth logo

Aicinām organizācijas pieteikties starptautiskām mācībām “Eiropas Solidaritātes korpuss: TOSCA”, kas no 24. līdz 28. februārim notiks Austrijā, Ispertālē (Yspertal). Mācību mērķis ir atbalstīt organizācijas, kuras aktīvi iesaistās Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba aktivitātēs, lai nodrošinātu kvalitatīvu projektu īstenošanu. Pieteikšanās līdz 2. janvārim.

Mācību mērķi un ieguvumi:

 • Veicināt izpratni un apņemšanos ievērot galvenos programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kritērijus.
 • Attīstīt kompetences, kā kvalitatīvi izstādāt un īstenot programmas projektus.
 • Nodrošināt atbalstu izpratnei par programmas iespējām, vadlīnijām, projektu struktūru, prioritātēm, noteikumiem un procedūrām.
 • Dot iespēju dalībniekiem izteikties par problēmām un vajadzībām, un sniegt atbalstu, kur nepieciešams.
 • Veicināt atbalstošu programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” organizāciju kopienu.

Tiešsaistes posms:

Pirms mācībām Austrijā dalībniekiem jāpiedalās tiešsaistes sagatavošanas posmā ar mērķi iepazīstināt organizācijas ar programmas pamatinformāciju, kā arī nodrošināt vietu, kur sākt veidot kopienu, pildīt mājasdarbus un vērtējumus par savu organizāciju un vietējo sabiedrību.

Pieteikties var dalībnieki, kuri:

 • ir iesaistīti brīvprātīgā darba aktivitiātēs programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”;
 • ir saistīti ar organizācijām, kurām ir piešķirta Kvalitātes zīme brīvprātīgā darba aktivitātēm;
 • ir nozīmīga loma un apņemšanās:
  • nodrošināt apstākļus augstas kvalitātes aktivitātēm;
  • nodrošināt brīvprātīgā darba aktivitāšu pozitīvu ietekmi vietējā sabiedrībā;
  • radīt mācīšanās iespējas organizācijai un brīvprātīgajiem.

Pieteikties mācībām iespējams līdz 2020. gada 2. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnēhttps://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-solidarity-corps-tosca.8386/

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildus informācijai:

Laura Liepa-Timma
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289; laura.liepa-timma@jaunatne.gov.lv