Mācības brīvprātīgā darba un darba projektu atbalsta personām

Ja vēlies atbalstīt jauniešu, kuri piedalās programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" brīvprātīgā darba un darba projektos, mācīšanās procesu, izmantojot dažādus mācīšanās virzīšanas instrumentus, tad piesakies mentoru mācībām. Pieteikšanās līdz 23. oktobrim.

Mācības paredzētas atbalsta personām, kuras sniedz atbalstu jauniešiem „Eiropas Solidaritātes korpusa” projektos vai darīs to tuvākajā laikā.

Tās notiks no 1. līdz 3. novembrim, atpūtas kompleksā “Turbas”.

Mācību laikā tu:
•    atpazīsi dažādu mācīšanās pieredzi un iespējas;
•    uzzināsi par starpkultūru izglītību;
•    sapratīsi kā ar mācīšanās procesa palīdzību uzlabot „Eiropas Solidaritātes korpusa” projektu kvalitāti;
•    uzzināsi par koučinga pieeju, Youthpass un mūžizglītības kompetencēm;
•    apgūsi mācīšanās virzīšanas rīkus;
•    izveidosi mācīšanās atbalsta plānu.

Mācībās aicināti piedalīties:
o    mentori (vai personas, kas tuvākajā laikā būs mentori);
o    brīvprātīgā darba vai darba projektu koordinatori;
o    atbalsta personas, kuras ir atbildīgas par jauniešu mācīšanās procesu brīvprātīgā darba un darba projektos.

Arī tad, ja esi īstenojis jau vairākus brīvprātīgā darba vai darba projektus, zini, ka katrs jaunietis ir citāds, katrā projektā ir jauna pieredze, jauni iespaidi un mācīšanās. Šī tikšanās ir iespēja saprast, kas ir mācīšanās projektu laikā, kādā veidā šo procesu organizēt un kādas metodes vislabāk izmantot.

Piesakies brīvprātīgā darba un darba projektu atbalsta personu mācībām, aizpildot anketu: http://ejuz.lv/mentoriem11  Pieteikšanās līdz 23. oktobrim.

Tikšanās programma būs ļoti piesātināta, tādēļ ir svarīgi, ka piedalies visas dienas. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar „Eiropas Solidaritātes korpusa" programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un mācību izdevumus, bet ceļa izdevumi uz mācību norises vietu jāsedz pašiem.

 

Papildu jautājumiem:
Laura Reisele
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67358061
laura.reisele@jaunatne.gov.lv