Ludzā jaunieši apgūst TV mākslu

No projekta arhīva

Ludzas novada jauniešiem š.g. jūnijs pagāja zem radošās zīmes – piedalīšanās radošajās darbnīcās projekta ""Ludza TV" mobilās filmēšanas komandas izveide" ietvaros. Projekta ietvaros Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā no 17. jūnija līdz 27. jūnijam notika 4 radošās darbnīcas: "Iedvesmas darbnīca", darbnīca "No idejas līdz filmai”, "Sevis pasniegšanas māksla TV" un "Pasākuma vadīšanas māksla".

"Iedvesmas darbnīcā” jaunieši meklēja iedvesmu ne tikai kādiem īpašiem brīžiem, bet arī mācījās saskatīt iedvesmojošas lietas ikdienā. Kā izrādījās, tādu lietu mums katram ir daudz un tās atrodas arī tuvākajā apkārtnē, jāprot tās tikai saskatīt. Darbnīcā "No idejas līdz filmai” jaunieši apguva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par darbu ar videokameru. Radošo meistardarbnīcu dalībnieki daudz strādāja praktiski, tika uzfilmēti vairāki materiāli turpmākam darbam pie sižetu montēšanas. Radošās darbnīcas "Sevis pasniegšanas māksla TV” dalībnieki apguva analītisko pieeju dažāda veida materiāliem, debatēšanas mākslu, komunikāciju un sevis pasniegšanas mākslu. Darbnīcas "Pasākuma vadīšanas māksla” dalībnieki iepazinās ar scenārija rakstīšanas mākslu, mācījās plānot pasākuma budžetu un arī praktiski strādāja pie scenārija sagataves nākamajam pasākumam – rokkoncertam "Little Rock”, kurš paredzēts š.g. 01. augustā.

Jūlijā projekta dalībnieki strādās praktiski pie sižetu montēšanas un uzņemto materiālu apstrādes, kā arī paralēli strādās pie rokkoncerta "Little Rock” un pasākuma "Pludmales volejbols -2014" organizēšanas darbiem.

Ir izveidoti trīs video sižeti, pirmais ir par darbnīcām un projekta aktivitātēm:
https://www.youtube.com/watch?v=1bDnAfisbJU&feature=youtu.be

Mācoties filmēt un montēt, tapa divi īsi videoklipi par pilsētas notikumiem:
https://www.youtube.com/watch?v=ioCueiMEz74
https://www.youtube.com/watch?v=eD-d0CyrWGc

Dažas atsauksmes no radošo darbnīcu pasniedzējiem un dalībniekiem:
Edmunds, "Ludza tv” idejas autors, darbnīcas "No idejas līdz filmai” pasniedzējs
"Uzskatu, ka projekts ir labs pienesums Ludzas jauniešiem vasaras periodā un ne tikai. Uzsākot apmācības bija redzams, ka jaunieši ne tikai vēlas, bet arī ir gatavi darboties, to uzreiz arī pierādīja divu sižetu izveide, rokkoncerta plānošanas darbi un lielais ideju birums.  Liels prieks, ka tie jaunieši, kuri nebija ieradušies uz apmācībām, arī izrāda lielu interesi un sazinājās ārpus radošām darbnīcām. Ar viņiem tika veikts individuālais darbs. Dažreiz brīnos par jauniešiem, kuri vasaras periodā ir gatavi mācīties un darboties, veltot savas brīvdienas, lai papildinātu zināšanas. Novēlu jauniešiem idejām bagātu vasaru."

Džeina, radošo darbnīcu dalībniece
"Radošās darbnīcas rit pilnā sparā un lieliski piepildīs manu vasaru, ir vairākas idejas, kurām iedvesmu guvu tieši no pasniedzējiem. Liels prieks, ka pasniedzēji bija ļoti dažādi un dalījās tieši ar savu praktisko pieredzi. Domāju, ka līdz projekta beigām būšu realizējusi vismaz vienu savu ideju. Liels paldies."

Agnese, radošo darbnīcu dalībniece
"Manuprāt, projekts ir izdevies, man patīk. Radosājās darbnīcās es papildināju savas zināšanas video jomā un iemācījos jaunas lietas un knifiņus. Man vislabāk patika "Iedvesmas darbnīca". Tā palīdzēja domāt par idejām, uzdrīkstēšanos un iedvesmas gūšanu. Bija interesanti klausīties pieredzi par pasākumu veidošanu, un pašam pamēģināt veidot pasākuma plānu un ģenerēt idejas. Radošās darbnīcas bija laba iespēja aizpildīt vasaras brīvās dienas, lietderīgi pavadīt laiku, pilnveidot savas prasmes un iemācīties jaunas lietas."


Projekts ""Ludza TV" mobilās filmēšanas komandas izveide” (līguma Nr. 4-33/20) tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Solvita Binovska
Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciāliste, projekta koordinatore