Līdz nākamajai projektu pieteikumu iesniegšanai atlikušas vien 26 dienas

4. oktobris plkst. 13:00 pēc vietējā laika – tāds ir konkursa termiņš programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieteikumu iesniegšanai tiešsaistē. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina neatlikt uz pēdējo brīdi projektu pieteikumu rakstīšanu.

Lai veicinātu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu izstrādi, jau otro gadu pēc kārtas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra vasaras izskaņā (naktī no 27. uz 28. augustu) organizēja apmācības kā tematisku vasaras festivālu “Projektu nakts 2016”.
Festivāla laikā ikvienam dalībniekam bija iespēja iepazīties ar programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējām, kā arī saņemt individuālas konsultācijas no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvjiem.

“Projektu naktī 2016” piedalījās vairāk nekā 120 dalībnieki un dažādi eksperti, kas 24 stundu laikā iepazinās un tīklojās, radoši ģenerēja un attīstīja projektu idejas, dažādās darbnīcās apguva zināšanas par projekta attīstības ciklu, neformālās izglītības metodēm un mācīšanos, veiksmīgas partnerības veidošanu, projektu redzamību, publicitāti, rezultātiem un to izplatīšanu, kā arī par to, ko darīt, kad projekts ir apstiprināts.

“Projektu nakts laikā uzzināju daudz noderīgas informācijas un aizdomājos par tādām idejām, kādas man noteikti nebūtu ienākušas prātā, ja nebūtu apmeklējusi šo pasākumu. Varēju brīvi padiskutēt un pasmelties padomu no tiem, kas plaši pārzina visu par “Erasmus+” projektiem. Patīkama un radoša atmosfēra!” pēc “Projektu nakts 2016” atmiņās dalās festivāla dalībniece Arnita.

Savukārt festivāla apmeklētājam Ainim pēc “Projektu nakts 2016” ir šādi iespaidi: “Tā bija lieliska iespēja izklāstīt savu ideju, uzklausīt citus dalībniekus un koordinatorus. Dalībnieki ar savu skatījumu ļāva man savu ideju pieslīpēt tā, lai jau pašos pirmsākumos novērstu būtiskākās kļūdas un paskatītos uz savu ieceri daudz plašāk. Šāda veida pasākumi noteikti ir nepieciešami. Tie lieliski motivē un ļauj apzināties, cik kvalitatīvs ir paša lolotais projekts.”

Īpašajā vakara un nakts daļā notika darbs pie projektu rakstīšanas un ideju attīstīšanas, kā arī tika organizētas aktivitātes, lai radītu nepieciešamos apstākļus radošumam un projektu ideju ģenerēšanai - neformālā tikšanās ar mūziķi Arstarulsmirus, kurā tika diskutēts par radošumu, sevis izzināšanu un pašdisciplīnu, balss vingrināšana un dziesmas pie ugunskura ar Leilu Alijevu, DJ darbnīca no Rīgas DJ skolas, 8 mūžizglītības kompetenču attīstīšana darbnīcā “Gabaliņš kūkas”, kā arī nakts pārdomu gājiens un šķēršļu trase.

Otrās dienas rītā dalībniekiem bija iespēja dzirdēt pieredzes stāstus par īstenotajiem “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem.

“Projektu nakts 2016” norises laikā dalībnieki attīstīja savas projekta idejas, plānojot un rakstot reālus Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus, kurus plāno iesniegt šī gada noslēdzošajā iesniegšanas termiņā  - 4. oktobrī vai kādā no nākamā gada projektu pieteikumu iesniegšanas termiņiem.

Atgādinām, ka, izvērtējot 2016. gada pirmajos divos projektu konkursos iesniegto projektu kvalitāti un atbilstību programmas “Erasmus+” vadlīnijām, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi 88 jaunatnes jomas projektus, piešķirot finansējumu teju 2 miljonu eiro (1 909 589, 48 eiro) apmērā.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieteikumi katru gadu ir iesniedzami trīs dažādos projektu konkursos. Šogad projektu pieteikumu iesniegšanas pirmie divi konkursi (līdz 2. februārim un līdz 26. aprīlim) ir jau noslēgušies. Pirmajā konkursā tika iesniegti 152 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 42, turpretī otrajā konkursā tika iesniegti 126 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 46 projekti. Ar aģentūras apstiprinātajiem projektiem var iepazīties šeit: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/apstiprinatie-projekti.

Pašlaik tuvojas šogad trešais projektu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iesniegšanas konkurss, kurš saskaņā ar Eiropas Komisijas noteikto, ir 4. oktobris (līdz plkst. 12:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 13:00 pēc Briseles laika). Finansējums trešajam projektu konkursam ir pietiekams visos “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu veidos. Proti, trešajā projektu iesniegšanas kārtā ir pieejami 796 817, 52 eiro. Pirmās pamatdarbības projektiem (Jauniešu apmaiņām, Eiropas Brīvprātīgajam darbam, Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem) – 649 830,02 eiro; otrās pamatdarbības projektiem (Stratēģiskās partnerības projektiem jaunatnes jomā) - 106 442,50 eiro; trešās pamatdarbības projektiem (Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās) - 40 545 eiro.

Kopējais 2016. gadā pieejamais finansējums, kuru Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra var attiecināt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” apstiprinātajiem projektiem, ir 2 706 407 eiro.

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem

2016. gads ir jau trešais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programma “Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā “Erasmus+”.

 

Plašākai informācijai:
Edgars Knohenfelds,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Eiropas Savienības programmas daļas projektu koordinators
Tālr. nr.: 67358066;
e-pasts: edgars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv