Līdz 27. maijam piesakies Eiropas sadarbības forumam jaunatnes jomā

Forums sniegs iespēju satikties NVO, jaunatnes organizāciju un padomju pārstāvjiem, vietēja un reģionāla līmeņa jaunatnes politikas īstenotājiem un programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" nacionālo aģentūru pārstāvjiem un izteikt viedokli par Eiropas jaunatnes stratēģijas ieviešanu. Tas norisināsies no 2016. gada 27. līdz 28. jūnijam Bonnā, Vācijā.

Foruma uzdevumi:

  • noskaidrot ES jaunatnes stratēģijas ieviešanas statusu;
  • noskaidrot viedokli par vidustermiņa izvērtēšanas rezultātiem (ietekme, tēmas, instrumenti);
  • apspriest iespējamās pieejas ES jaunatnes stratēģijas ieviešanai laika posmā no 2018. gada un turpmāk.

ES jaunatnes stratēģija pastāv jau septīto gadu. Šo gadu laikā ir gūta dažāda pieredze; šobrīd tiek uzsāktas debates par stratēģijas ieviešanu laika posmā pēc 2018. gada. Eiropas Komisija prezentēs stratēģijas ieviešanas vidustermiņa izvērtēšanas rezultātus 2016. gada pavasarī, kam sekos publiskā apspriešana.

Šis ir īstais brīdis, lai izvērtētu, kā tā sauktais Eiropas sadarbības regulējums jaunatnes jomā ir ietekmējis jaunatnes politiku nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī. Izteikšanās par pašreizējo situāciju ļaus diskutēt par idejām un viedokļiem, kā turpmāk realizēt atvērtajā metodē balstīto Eiropas sadarbību jaunatnes jomā.

Šis forums koncentrēsies uz perspektīvām, kuras ES jaunatnes stratēģija piedāvājusi sabiedrībai un iesaistītajām pusēm, kā tā ietekmējusi jaunatnes politiku un jaunatnes darbu, sabiedrību un galvenās jaunatnes iesaistītās puses un kā šīs grupas ir iesaistījušās stratēģijas ieviešanā. Tāpat foruma laikā mēģinās noskaidrot, ko sabiedrības iesaistītās puses sagaida no Eiropas sadarbības jaunatnes jomā jaunās ES jaunatnes stratēģijas  kontekstā. 

Pieteikties iespējams līdz 2016. gada 27. maijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/forum-on-perspectives-of-european-cooperation-in-the-youth-field.5618/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas ”Erasmus+: Jaunatne darbībā" līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

Lejupielādei: Dienaskārtības jautājumi