Learn to F.L.Y. in EVS: iemācies fasilitēt jauniešu mācību procesu Eiropas Brīvprātīgajā darbā

Šo apmācību mērķis ir uzlabot Eiropas Brīvprātīgajā darba (EBD) projektu kvalitāti, spēcinot EBD iesaistīto personu spējas nodrošināt nozīmīgas mācīšanās iespējas. Tās norisināsies no 2016. gada 24. līdz 29. maijam Turcijā. Pieteikšanās līdz 4. aprīlim!

Mācīšanās ir nozīmīgākā daļa no kvalitatīva EBD projekta, un vairāki aspekti (iepriekšējā pieredze, mācību rīki vai vienota izpratne) var apgrūtināt drošas mācību vides nodrošināšanu visām EBD iesaistītajām pusēm.

Atšķirīga situācija dažādās EBD organizācijās var radīt arī izaicinājumus programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" kvalitātes  kritēriju sasniegšanā.

Ir pieejami vairāki rīki mācību procesa atbalstam EBD laikā, taču ne visas EBD organizācijas tos zina un prot izmantot.

Šīs apmācības ļaus EBD organizāciju pārstāvjiem (mentoriem, koordinatoriem un apmācītājiem) pārzināt pieejamos mācību rīkus, kā arī palīdzēs noskaidrot organizācijas vajadzības, lai izstrādātu un attīstītu jaunus.

Galvenie apmācību uzdevumi:

 • vairot apziņu par mācību procesa nozīmi EBD laikā;
 • izprast EBD iesaistīto personu lomas, viņu iesaisti un ietekmi uz mācību procesu;
 • izzināt un attīstīt kopīgus mācību rīkus, lai tos varētu izmantot EBD projektos.

Apmācību saturs un metodoloģija

Apmācības nodrošinās vienotu pieeju EBD mācību pieredzē, kurā visas iesaistītās personas spēlē būtisku lomu mācību procesā. Tiks izmantotas neformālās mācību metodes, uzsverot empīrisku mācīšanās ciklu un uz izglītojamo vērstu pieeju.

Programma būs koncentrēta uz mācīšanos EBD laikā no dažādiem aspektiem un iekļaus šādus elementus:

 • EBD filozofija, iesaistītās personas un mācīšanās loma projektā;
 • vieta, lai dalītos ar labo praksi un izaicinājumiem mācību procesā;
 • iespēja "iekāpt brīvprātīgā kurpēs" jaunā, starptautiskā vidē, lai labāk saprastu viņa mācīšanās vajadzības;
 • kopīga analīze, lai aptvertu esošos mācību rīkus un radītu jaunus;
 • iespēja izvērtēt mācību rīkus un saprast, kā tos var izmantot dažādos EBD projektos.

Papildu informācija: Learn to FLY in EVS –programmas uzmetums.docx

Pieteikties iespējams līdz 2016. gada 4. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/learn-to-f-l-y-in-evs-learn-to-facilitate-the-learning-process-for-young-people-in-european-voluntary-service.5649/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv