Latvijas Skolu i-Tehnoloģiju Ekspozīcijā LatSTE apbalvos veiksmīgākos etwinning sadarbības projektus par IKT izmantošanu mācību darbā

Rīt 31.oktobrī, Rīgas Tehniskajā universitātē ikgadējās Latvijas Skolu i-Tehnoloģiju Ekspozīcijas LatSTE ietvaros tiks paziņoti konkursa „Nacionālā eTwinning balva 2013” rezultāti un apbalvoti veiksmīgākie pagājušā mācību gada eTwinning starptautiskie sadarbības projekti. Konkursu rīko Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros. Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus eTwinning projektu īstenošanā Latvijā, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar eTwinning pieredzi un popularizēt eTwinning projekta ideju Latvijā.

Nacionālā balva tiks piešķirta vienam projekta īstenotājam, savukārt visiem konkursa finālistiem ir eTwinning apbalvojums – vienam projektā iesaistītajam skolotājam apmaksāta dalība eTwinning starptautiskajā konferencē 2014.gada pavasarī, dalība LatSTE 2013, kā arī fināla projektu skolotājiem kopā ar skolēniem – apmaksāta ekskursija uz AHAA zinātnes centru Igaunijā.

Konkursa „Nacionālā eTwinning balva 2013” fināla projekti aptver visdažādākās tēmas un skolēnu vecumus. Sērmūkšu pamatskolas projektā „Environment in our hands” (projekta iesniedzēja Ilze Šmate) skolēni pētīja vides problēmas, bet viens no Siguldas pilsētas vidusskolas projekta „Eat act think” (projekta iesniedzēja Ināra Vimba) rezultātiem bija izveidotais video par pārtikas produktu olimpiskajām spēlēm, tādā veidā ar radošiem risinājumiem popularizējot veselīgu uzturu, kā arī norādot, kuri pārtikas produkti ir veselīgi, kuri nē. BJC Rīgas Skolēnu pils projekts „Street Photography” (projekta iesniedzēja Tatjana Gvozdeva) īstenots foto pulciņa ietveros, tāpēc skolēni ļoti profesionāli salīdzināja ielu fotografēšanas nianses, komentējot un papildinot viens otra darbus. Aknīstes vidusskolas projektā „European Great Figures” (projekta iesniedzēja Līga Mažeika) skolēni meklēja, atainoja un stāstīja par nozīmīgiem cilvēkiem Latvijā, bet paši mazākie konkursa dalībniekiem – Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" projekta „Health comes...eating” (projekta iesniedzēja Jana Ļebedeva) dalībnieki pagājušajā mācību gadā cītīgi apguva veselīga uztur pamatus – paši mācījās tos arī pagatavot un tos izmantot citām radošām nodarbēm, piemēram, veidojot zīmējumus ar vārītām bietēm. Jelgavas 4.vidusskola projektā „Math as play”, dažādu spēļu un interesantu aktivitāšu palīdzību kopā ar skolēniem no citām Eiropas valstīm apguva matemātiku, piemēram, izveidoja matemātikas Twister spēli, kā arī veidoja aptaujas un pēc tam statistiski apkopoja rezultātus par skolēnu zināšanām matemātikā.

Projektu izvērtēšana notika divās kārtās. Pirmajā kārtā no 2013. gada 9. līdz 22.septembrim notika pieteikumu apkopošana un projektu vērtēšana eTwinning vidē, kā arī Nacionālo kvalitātes sertifikātu piešķiršana, kā rezultātā līdz 1. oktobrim tika atlasīti 6 finālisti. Izvērtēšanas otrajā kārta 2013. gada 12. oktobrī eTwinning Nacionālās konferences ietvaros notika finālistu prezentācijas klātienē.