Latvijas Jaunatnes padome viesosies vairākās Latvijas pašvaldībās

Šā gada novembrī Latvijas Jaunatnes padome (LJP) piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajās tikšanās "Darba ar jaunatni plānošana pašvaldībās", kas notiks dažādās Latvijas pašvaldībās – 9. novembrī Kārsavā, 16. novembrī Smiltenē, 19. novembrī Ropažos, 23. novembrī Sējā, 24. novembrī Alsungā un 25. novembrī Aglonā.

LJP aicina novadu nevalstiskās organizācijas (NVO) un jauniešus, kas vēlas uzzināt vairāk par iespējām veidot NVO, attīstīt esošo NVO sadarbību un iesaistīšanās iespējām jauniešu pasākumos, piedalīties organizētajās tikšanās.

Tikšanās tiek organizēta ar mērķi veikt skaidrojošu darbu pašvaldību lēmumu pieņēmējiem, vietējiem speciālistiem un jauniešiem par darbu ar jaunatni un tā plānošanas nozīmi, kā arī sniegt labās prakses piemērus darba ar jaunatni īstenošanā vietējā līmenī un ieskicēt iespējamos darba ar jaunatni attīstības scenārijus.

Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam ietvaros tikšanās organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) biedrorganizāciju "Jaunatnes līderu koalīcija”. Tikšanās piedalīsies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, LJP un citu nevalstisko organizāciju un valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji.

Tikšanās vietas un laiki ir norādīti programmā: http://goo.gl/DJk60a

Papildu informācija un interesentu pieteikšanās uz tikšanos, sazinoties ar tikšanās koordinatoru - biedrību “Jaunatnes līderu koalīcija” – proj[at]inbox.lv, 29209607.

Informāciju sagatavoja:
Linda Kalniņa,
Latvijas Jaunatnes padomes
Mediju programmas direktore
linda.kalnina[at]ljp.lv; www.ljp.lv