Latvijas ANO Jauniešu delegāte piedalījusies ANO Ģenerālajā asamblejā

Latvijā šogad ieviestās Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Jauniešu delegātu programmas ietvaros Latvijas pirmā ANO Jauniešu delegāte Kristiāna Plāte no 17. līdz 30. septembrim piedalījās ANO Ģenerālās asamblejas 74. sesijā Ņujorkā, Amerikas Savienotajās Valstīs. Viens no šī gada zīmīgākajiem Ģenerālās asamblejas notikumiem bija ANO vēsturē pirmais Jauniešu klimata samits, kas norisinājās 21. septembrī un kurā līdz ar K. Plāti Latviju pārstāvēja arī ANO stipendijas ieguvējs Oto Davidovs no Global Shapers Riga Hub.

Jāatgādina, ka ANO Jauniešu delegātu programma ir ANO iniciatīva, lai veicinātu jauniešu līdzdalību savas valsts pārvaldē. ANO Jauniešu delegāts ir daļa no savas valsts delegācijas ANO rīkotajos pasākumos. Jaunieša loma valsts delegācijā ir sniegt savu redzējumu ar jaunatni saistītās jomās, palīdzēt valsts delegācijai savu iespēju un prasmju robežās, kā arī veidot sadarbību ar citu valstu Jauniešu delegātiem.

ANO Jauniešu klimata samits, atšķirībā no ANO Klimata samita, kas notika 23. septembrī un kur Latviju pārstāvēja Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce līdz ar Latvijas delegāciju, ir neformāla platforma. Jauniešu klimata samits pulcēja vienuviet vairāk nekā tūkstoti jauno līderu, lai apkopotu jauniešu idejas un aicinātu pasaules valstu līderus rīkoties klimata pārmaiņu mazināšanai un rastu konkrētas iniciatīvas turpmākai rīcībai. Samita rezultātā tika dibināta jauna interneta platforma State of Youth, kuras mērķis ir apvienot jauno pasaules līderu idejas par to, kā cīnīties pret klimata pārmaiņām, kā arī izglītot jauniešus par to, kā viņi var kļūt par klimata aktīvistiem.

Kā jau minēts, Jauniešu klimata samitam sekoja ANO Klimata samits, kur 65 valstis un reģioni pauda apņemšanos līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju līmeni, savukārt 70 procenti valstu paziņoja, ka vai nu stiprinās nacionālās darbības plānu līdz 2020. gadam, vai jau ir sākušas to darīt.

Tāpat Ģenerālās asamblejas sesijas ietvaros 26. septembrī K. Plāte pārstāvēja Latvijas pozīciju starppaaudžu apaļā galda diskusijā par saikni starp mieru un atbruņošanos. Ņemot vērā, ka Ieroču tirdzniecības nolīgums ir pirmais starptautiskais līgums, kurā tiek īpaši uzsvērta uz dzimumu balstīta vardarbība,  diskusijā tika apspriesta valstu atbildības veicināšanas nozīme ieroču importa un eksporta jomās, secinot, ka visefektīvākais mehānisms nelegālas ieroču plūsmas mazināšanai un tādējādi arī uz dzimumu balstītas potenciālas vardarbības augsta riska reģionos novēršanai ir nolīguma dalībvalstu precīzu ziņojumu par importu un eksportu sniegšana. Savā runā K. Plāte akcentēja Latvijas sasniegumus tikko noslēgtās prezidentūras Ieroču tirdzniecības nolīgumā laikā, uzsverot, ka Latvija veicinājusi nolīguma universalizāciju, uzrunājot gan lielās, gan mazākas valstis, kā rezultātā Latvijas prezidentūras laikā nolīgumam pievienojušās septiņas jaunas valstis. Nobeigumā K. Plāte atsaucās uz Valsts prezidenta Egila Levita uzrunu Ģenerālajā asamblejā, atgādinot, ka starptautisks tiesiskums ir Latvijas prioritāte, kā arī minēja, ka jauniešiem būtu nepieciešams mācīt konflikta risināšanas prasmes.

Papildus tam Latvijas ANO Jauniešu delegāte piedalījās vairākos citos pasākumos, tai starpā diskusijā veltītai saiknei starp klimata pārmaiņām, jauniešu līdzdalību, mieru un drošību, kā arī dialogā par Vidusjūras reģiona jaunās paaudzes darbību globālās miera veicināšanas un klimata jautājumu jomās.

23. novembrī Bauskā norisināsies arī pirmā nacionāla līmeņa konference jauniešiem par ANO dienaskārtības jautājumiem “Jaunieši un Latvijas ārpolitika”. Konferencei jaunieši var pieteikties, aizpildot pieteikšanās anketu Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” mājaslapā https://www.klubsmaja.lv/2019/10/ano-konference/.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Ārlietu ministriju, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un citiem sadarbības partneriem.

ANO Jauniešu delegātu programmas aktualitātēm iespējams sekot līdzi “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” sociālajos tīklos – Instagram un Facebook – (@klubsmaja) un mājaslapā www.klubsmaja.lv. Vēlmes iesaistīties ANO Jauniešu delegātu programmas aktivitātēs gadījumā lūgums rakstīt uz e-pastu ano@klubsmaja.lv.

 

Latvijas ANO Jauniešu delegāta sekretariāts