Latvijai programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanai 2019. gadā pieejami teju 1,3 miljoni eiro

Lai visā Eiropā veicinātu solidaritāti kā vērtību, kā arī iesaistītu jauniešus sabiedrībā aktuālu izaicinājumu risināšanā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus, nevalstiskā sektora biedrības un organizācijas, kā arī pašvaldību un valsts iestādes izmantot visas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniegtās iespējas.

2019. gadā “Eiropas Solidaritātes korpusa” projektus varēs iesniegt trīs reizes: līdz 7. februārim, līdz 30. aprīlim un līdz 1. oktobrim.

Kopējais plānotais 2019. gada Latvijas budžets “Eiropas Solidaritātes korpusa” projektu realizēšanai ir teju 1,3 miljons eiro (1, 128 miljoni eiro).

JSPA informē, ka šis ir otrais gads programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ciklā, kas kopumā ilgst no 2018. līdz 2020. gadam. Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem ir iespēja doties brīvprātīgajā darbā (gan starptautiskā, gan atsevišķos gadījumos nacionālā), strādāt atmaksātu praksi* vai darbu, kā arī īstenot pašiem savus Solidaritātes projektus, kuru mērķis ir risināt kādu sabiedrībā aktuālu izaicinājumu.

Šī ir pirmā ES programma, kura nodrošina finansiālu atbalstu jauniešu iesaistīšanai darba tirgū. “Jau pirms laba laika man radās ideja, ka jārada jauniešiem interneta portāls, kurā vienkopus var uzzināt par visām iespējām, kurās iesaistīties. Pēc tam es pats meklēju veidus, kā īstenot savu ideju. Uzzināju par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekta veidu, kurš palīdz uzņēmumam pieņemt darbinieku. Uzrakstījām projekta pieteikumu un izdevās – jau drīzumā mūsu kolektīvam pievienosies jaunietis, kurš kļūs par portāla administratoru”, savā pieredzē dalās sociālā uzņēmuma, portāla www.visasiespejas.lv dibinātājs Gustavs Upmanis.

Pērn oktobrī tika īstenots pirmais programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkurss. Tajā tika saņemti 44 projektu pieteikumi, no kuriem - 24 brīvprātīgā darba projektu pieteikumi, 19 – solidaritātes projekti, viens darba un prakses projekts. Projektu pieteikumi tika saņemti no 21 Latvijas pašvaldības.

Informatīvs seminārs projektu iesniedzēju atbalstam

17. janvārī no plkst. 10.30 līdz 16.00 viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” (Slokas ielā 1, Rīgā) notiks JSPA organizēts informatīvs bezmaksas seminārs, kurā tiks informēts par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jaunumiem. Pieteikšanās semināram tiešsaistē līdz 13. janvārim (ieskaitot): https://goo.gl/forms/S336uVflb51X5orN2

INFOGRAFIKA

Par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”
Latvijā “Eiropas Solidaritātes korpusu” administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA). Ideja par šādas programmas nepieciešamību radās jau 2016. gada nogalē, kad EK priekšsēdētājs Žans Klods Junkers savā runā par stāvokli ES paziņoja par ieceri izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu, radot iespējas jauniešiem, kas vēlas sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā un izrādīt solidaritāti.

“Eiropas Solidaritātes korpuss” ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

*Ņemot vērā Latvijas likumdošanu, šobrīd “Eiropas Solidaritātes korpusa” Prakses projektos iespējams tikai nosūtīt jauniešus praksē uz citu Eiropas valsti.

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.nr.: +371 67356247; e-past: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv