Latvijā īsteno pieredzes apmaiņas vizīti par sociālās iekļaušanas praksi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) no 26. līdz 31. janvārim Latvijā un kaimiņvalstīs (Igaunijā un Somijā) īsteno pieredzes apmaiņas vizīti, kurā piedalās jaunatnes darbinieki no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Austrumu partnerības valstīm (Moldovas, Armēnijas, Gruzijas, Ukrainas, Baltkrievijas) un Krievijas. Pieredzes apmaiņas vizītē jaunatnes darbinieki uzzinās, kā ar jauniešu sociālo iekļaušanu strādā Latvijā, Igaunijā un Somijā dažādās pašvaldību un nevalstiskā sektora organizācijās.

Tāpat jaunatnes darbinieki dalīsies pieredzes stāstos par reālo situāciju savās valstīs un pārstāvētajās organizācijās, kā arī diskutēs par darba ar jaunatni izaicinājumiem un iespējamajiem attīstības ceļiem.

Studiju vizītes Latvijas posmā tiks apmeklētas:
-    Ghetto Games, Rīga, Latvija, https://www.ghetto.lv,
-    Vaivaru pamatskola, Jūrmala, Latvija, http://vaivarupamatskola.lv/lv,
-    Mozaīka, Rīga, Latvija, https://www.facebook.com/mozaikalv/.

“Sociāli iekļaujošie projekti ir ļoti vajadzīgi un noderīgi. Varu to teikt pēc pieredzes. Pats 14 gadu vecumā motokrosa treniņa laikā guvu traumu, kā rezultātā sāku pārvietoties ratiņkrēslā. Nu jau ir pagājuši 17 gadi, kopš pārvietojos ratiņkrēslā un redzu, cik jaunatnes joma ir attīstījusies un cik ļoti daudz mūsdienu jauniešiem ir iespēju. Darbošanās jauktās grupās, kad ar vienu mērķi kopā strādā dažādu grupu jaunieši, ir visvērtīgākās,” stāsta viens no studiju vizītes dalībniekiem Kaspars Kalvītis, invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāvis.

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē JSPA, prioritāte ir nodrošināt visiem jauniešiem vienādas iespējas, tādēļ sociālā iekļaušana kā nozīmīga tēma dienaskārtībā ir izcelta kopš pašiem programmas īstenošanas pirmsākumiem. Lai jaunatnes jomā strādājošajiem (valsts un pašvaldības vai nevalstiskajā sektorā esošajiem) sniegtu atbalstu starptautisko projektu rakstīšanā un īstenošanā, ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas atbalstu JSPA regulāri rīko atbalsta apmācības vai studiju vizītes. Arī šī studiju vizīte “Kopā – Üheskoos – Yhdessä – Вместе” tiek īstenota ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Tāpat kopš 2016. gada JSPA īsteno ilgtermiņa projektu “Būt kopā”, kura laikā jaunatnes jomā strādājošajiem Latvijā tiek sniegts atbalsts, lai palīdzētu īstenot sociālās iekļaušanas projektus.

“Erasmus+” jaunatnes jomas projektos laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam kopumā iesaistījies 14 681 jaunietis, no kuriem 3236 jaunieši ar ierobežotām iespējām (tostarp ar invaliditāti, veselības problēmām, kultūras atšķirībām, izglītības grūtībām, ekonomiskajiem, ģeogrāfiskajiem, sociālajiem un politiskajiem šķēršļiem).

“Viens no JSPA mērķiem 2018. gadā ir palielināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistīšanos starptautisku un nacionālu projektu aktivitātēs. Tādēļ sniedzam un arī turpināsim sniegt atbalstu pašvaldību un nevalstiskā sektora jaunatnes jomā strādājošajiem, lai veicinātu sociāli iekļaujošās prakses attīstību Latvijā,” uzsver Vladislava Šķēle, JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas projektu īstenošanai 2018. gadā pieejami vairāk nekā 3 miljoni eiro. Tāpat kā katru gadu, arī šogad projektu pieteikumus varēs iesniegt trīs reizes: līdz 15. februāra plkst. 13:00; līdz 26. aprīļa plkst. 13:00; līdz 4. oktobra plkst. 13:00.

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv