Labojums uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus 2013 – EAC/S11/13 Programma Erasmus+

2. lappusē uzaicinājuma virsrakstu lasīt šādi:
64. lappusē 4. punktu “Piešķiršanas kritēriji” lasīt šādi:

“Pieteikumus par šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus iekļautajām darbībām (izņemot finansējuma pieteikumus augstākās izglītības iestāžu studentu un personāla mobilitātes projektiem, kuru kvalitāte jau novērtēta attiecīgās augstākās izglītības iestādes vai konsorcija akreditācijas līmenī) novērtēs, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

  • projekta atbilstība,
  • projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte,
  • projekta darba grupas un sadarbības risinājumu kvalitāte,
  • ietekme un izplatīšana.

Sīkāku informāciju piešķiršanas kritēriju piemērošanu konkrētajām darbībām lūdzam skatīt programmas “Erasmus+” vadlīnijās.”