Kvalitātes zīmi ieguvušo organizāciju tikšanās

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina Kvalitātes zīmi ieguvušās organizācijas no visas Latvijas, kuras nesen ir saņēmušas Kvalitātes zīmi un nav iesniegušas projekta pieteikumu vai arī tikko iesniegušas savu pirmo Brīvprātīgā darba vai Darba projekta pieteikumu ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros, pieteikties mācībām, kuras notiks no 2019. gada 3. līdz 4. jūlijam Siguldā.. Pieteikšanās mācībām ir līdz 25. jūnijam.

Šo mācību mērķis ir:
•    veicināt izpratni par Brīvprātīgā darba un Darba projektiem, tā vērtībām un projektu īstenošanas kvalitātes kritērijiem saskaņā ar labas prakses principiem un "Eiropas Solidaritātes korpusa" vadlīnijām;
•    veicināt "Eiropas Solidaritātes korpusa" projektu realizētāju izpratni par solidaritātes jēdzienu un tā iedzīvināšanu vietējā kopienā ar brīvprātīgo iesaistes palīdzību, veicināt pozitīvu ietekmi un mijiedarbību ar kopienu;
•    izprast mācīšanās procesu "Eiropas Solidaritātes korpuss" Brīvprātīgā darba un Darba projektos.

Piedaloties mācībās, Jums būs iespēja:
•   veidot izpratni par Brīvprātīgo darba/ Darba projektiem, tā vērtībām, brīvprātīgā un darbinieka lomu organizācijā un vietējā sabiedrībā;
•   papildināt zināšanas, prasmes, iemaņas, lai īstenotu Brīvprātīgā darba vai Darba projektu, nodrošinot tā kvalitāti;
•   iepazīties ar brīvprātīgo darbu kā mācīšanās iespēju visiem, t.sk. arī jauniešiem ar ierobežotām iespējām;
•   uzzināt par mācīšanās aspektu projektos un Youthpass rīku;
•   apzināt Brīvprātīgā darba un Darba projekta riskus un izaicinājumus un veidus, kā ar tiem tikt galā;
•   apzināt pieejamos resursus un veicināt savstarpēju sadarbību;
•   iepazīt citu organizāciju pārstāvjus, gūt jaunu pieredzi, kontaktus un idejas.

Pieteikšanās notiek elektroniski, aizpildot anketu: https://forms.gle/Tn1y7woLuuRbVa6MA

Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi pēc 2019. gada 25. jūnija.

Visu mācību laiku ar dalībniekiem būs JSPA eksperts, kas varēs sniegt padziļinātu konsultāciju.

Nepieciešamības gadījumā tiks organizēts transfēra transports no Rīgas uz mācību norises vietu un atpakaļ.

Ja ir nepieciešams, JSPA var izsniegt apliecinājumu par dalību mācībās.

Mācības notiks tikai divas dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs tajās varētu piedalīties visu laiku. JSPA sedz uzturēšanās, ēdināšanas un mācību izdevumus.

Vairāk par Eiropas Solidaritātes korpusa projektu veidiem var uzzināt:
http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/eiropas-solidaritates-korpuss

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet: Sanda Roze, tālr.: 67356289, e – pasts: sanda.roze@jaunatne.gov.lv.

 

Pieteikšanās līdz: 
Otrdiena, Jūnijs 25, 2019 - 23:45