"Kurmenes festiņā” pulcējas padsmit Zemgales jauniešu organizācijas

Nedēļas nogalē, kas Latvijā palikusi atmiņā ar lielo karstumu, nozīmīga vēl ar kādu faktu – pirmo vasaras festivālu  Zemgales jauniešiem -  "Kurmenes festiņš”. Pasākums notika no 3. līdz 4. jūlijam, pulcējot vienuviet 80 jauniešus no 13 Zemgales organizācijām. Projekta organizatori - Jelgavas pilsēta, Jelgavas Bērnu un jauniešu centrs "Junda".

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

„Jaunatnes diena 2015” ar neformālo nosaukumu - "Kurmenes festiņš” -  ir otrā lielākā aktivitāte, kas tiek organizēta projektā "Es un jaunatne man apkārt” laikā. Tas ir unikāls projekts, kas apvieno gan nevalstiskās, gan pašvaldību iestādes, risinot jautājumus par saturīgu un kvalitatīvu pasākumu veidošanu jauniešiem, kā arī stiprinot organizāciju sadarbību. 

Tāpat kā visa projekta "Es un jaunatne man apkārt”, arī "Kurmenes festiņa” programmas un satura izstrādē piedalījās visu iesaistīto organizāciju dalībnieki. Projekta pirmajā aktivitātē no 28. līdz 29. aprīlim, sadarbojoties jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un iesaistīto organizāciju, iestāžu vadītājiem, projekta dalībnieki klātienē apskatīja dažādus jauniešu centrus, apkopoja idejas un izstrādāja plānu savam ideālajam vasaras pasākumam. Un rezultāts – "Kurmenes festiņš”.

Festiņa laikā jauniešiem bija iespēja iepazīt dažādo Zemgales organizāciju darbu, pilnveidot savas prasmes dažādās radošajās darbnīcās, lepoties ar saviem talantiem vai beztalantiem "Talantu vakarā”, doties nakts orientēšanās sacensībās pa Kurmeni. Par spīti lielajam karstumam, jaunieši ar prieku un milzu entuziasmu iesaistījās "Kurmenes festiņa” radošajās darbnīcās. "Kreklu darbnīcā” jauniešiem bija iespēja batikot un apgleznot savu īpašo festivāla kreklu, bet "Teātra sporta”, "Eko mūzikas”, darbnīcās attīstīt savus radošos talantus. Divu dienu garumā "Video darbnīcā” tika filmēts un fotografēts, lai kopīgi radītu īsfilmu par projekta gaitu, savukārt "Zemgales tepiķa darbnīcā” – sākts darbs pie lielā Zemgales lupatu deķa izstrādes.

Jaunatnes dienu 2015 laikā darbojās arī "Pirts skola”, kurā iespējams bija atklāt dažādas latviešu pirts tradīcijas, iemācīties siet slotiņas, bet "Keramikas darbnīcā” – izveidot savu trauku. Īpaši "Kurmenes festiņam” tika veidots čiekuru ceplis - ar čiekuriem piepildīta zemē izrakta bedre, kas nosegta  ar velēnām, bet virs tām –  kurts ugunskurs. Malkas sagāde un uguns uzturēšana bija puišu darbs - paši devās pēc malkas, kā arī raudzīja, lai ugunskurs 24 stundas nenodziest. Pēc tam Čiekuru ceplis vairākas stundas tika atdzesēts, līdz pirmo reizi tika skatīti mālā veidotie organizāciju logotipi.

Protams, neiztikt bez sporta aktivitātēm, spēlēm un nakts kino, kuru laikā demonstrēti pašu jauniešu veidoti video, kā arī prezentēta lielā "Es un jaunatne man apkārt” filma.

Kā viens no projekta dalībniekiem, Egīls Lībietis saka: "Šī bija lieliska atpūta, kurā varēja izpausties interesantās radošajās darbnīcās. Pasākuma vieta – brīnišķīga un atmosfēra valdīja lieliska, kur bez bailēm un kauna varēja iet parunāt ar jebkuru no projekta dalībniekiem”.

"Jaunatnes dienās 2015” piedalījās vairāk nekā 10 Zemgales jauniešu organizācijas – Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda”, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes "Jelgavas jauniešu centrs”, Jelgavas SOS jauniešu māja, biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”, biedrība "Kultūras un mākslas centrs "NāTRE””, Jelgavas novada biedrība "iDEA”, Ozolnieku novada jauniešu centri, Tērvetes Jauniešu Iniciatīvas centrs, Pilsrundāles biedrība "Mums pieder pasaule”, Iecavas Dienas centrs "Iecavnīca”, Vecumnieku novada biedrība "Jaunatne smaidam”, Bauskas Bērnu un jauniešu centrs, Ogres novada Jauniešu iniciatīvu centrs "Burziņš” un Ozolnieku novada jauniešu centri.

Kā atzina Ozolnieku novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists Einārs Ervīns Deribo, "šis bija saliedējošs pasākums ne tikai jauniešiem, bet ikvienam, kas ikdienā strādā, lai uzlabotu jauniešu dzīvi – jaunatnes darbiniekiem, iestāžu vadītājiem. Pats iepazinu vairākas jaunas organizācijas, to vadītājus. Ļoti labs pasākums. Emocijas – lieliskas, bet galvenais - radītas jaunas idejas turpmākajai sadarbībai”.

Jaunieši ar lielu prieku un entuziasmu iesaistījās akcijā "Labais darbs Kurmenei”, kuras laikā tika pārkrāsota un mākslinieciski noformēta Kurmenes pietura. Tagad koša, ar latviešu simboliku rotāta, tā apskatāma pašā Kurmenes centra. Profesionālas floristes vadībā "Floristikas darbnīcā” tika radīta arī skaista gružkaste Kurmenes pieturai.

Projekta dalībniece Vēsma Asja Kurzemniece no Jelgavas Bērnu un jauniešu centra "Junda” Jauniešu kluba saka: "Kurmenes festiņš” noteikti atbilst tā nosaukumam – festiņš – tikpat jautrs, interesants un vēl ilgi prātā paliekošs kā īsts festivāls. Gan darbošanās brīvā dabā, gan brīvības atmosfēra, kas vienlaicīgi pavēra tik daudzas iespējas darboties, padarīja "Kurmenes festiņu” par izcilu vietu, kur atpūsties. Taču pasākuma vieta un dalībnieki bija tie, kas pasākumu padarīja tik īpašu. Tas festiņam piedeva tā raksturīgo "odziņu” un neļāva garlaikoties ne mirkli.

Biedrības "Jaunatnes smaidam” brīvprātīgais un Bauskas jauniešu lietu speciālists Renārs Manuilovs par„Kurmenes festiņu” secina: "Tas bija ideāls pasākums, brīvā platforma jauniešu radošajam sprādzienam! Šī ir ideja, kas viennozīmīgi tālāk nesama un attīstāma”. 

Un arī Vēsma piebilst: "Kurmenes festiņš” bija lieliska iespēja paplašināt savu draugu loku un veidot kontaktus ar jauniešiem no visas Zemgales, uzzināt daudz jaunu, praktisku lietu un reizē izdarīt arī kādu labu darbu, ko skaistu un paliekošu Kurmenes iedzīvotājiem. Ar nepacietību gaidu nākošo sadarbību ar Kurmenē iepazītajām jauniešu organizācijām!”

Un kas zina – varbūt "Kurmenes festiņš” ir tikai sākums kādam vēl citam, alternatīvam un radošām idejām bagātam festivālam, kas taps par Kurmenes vai kādas citas īpašas Latvijas vietas iemīļotu jauniešu vasaras pasākumu.

 

Informācija:
Dace Indrika
Projekta "Es un jaunatne man apkārt” vadītāja
Jelgavas BJC "Junda"
Tālr./fakss: 63023893
Pasta 32, Jelgava
Facebook: es un jaunatne man apkārt
jaunatne@junda.lv
www.junda.lv