Koučings apmācību izstrādē - Trainer Skills Workshop (TSW)

Šī būs uz prasmēm orientēta radošā darbnīca apmācītājiem ar ilgtermiņa pieredzi jaunatnes jomā, kuri ir bijuši saskarsmē ar koučinga/mentoringa praksi un vēlas tālāk izzināt pieejas, kas attiecas uz apmācību aktivitāšu izstrādi. Apmācības norisināsies no 22. līdz 25. maijam Tallinā, Igaunijā. Pieteikšanās līdz 1. martam!

TSW norisinās divas reizes gadā, kā daļa no ilgtermiņa stratēģiskās sadarbības starp nacionālajām aģentūrām un SALTO. Tā atbalsta pieredzējušus apmācītājus, noteiktu darba ar jaunatni jomu, kas saistītas ar ETS apmācītāju kompetenču modeli,  izzināšanu. (https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainercompetencedevelopment/trainercompetences/). TSW katru reizi koncentrējas uz citu prasmju attīstīšanu.

MĒRĶI UN UZDEVUMI
Radošās darbnīcas 2018 mērķis ir paplašināt apmācītāju kompetences – metodes un prasmes, kas saistītas ar koučingu (un zināmā mērā – mentoringu) apmācību izstrādē un praksē jaunatnes jomā.

Šajās apmācībās tiks apskatītas šādas dimensijas:

  • apmācību/izglītojošo aktivitāšu izstrāde ar "trenera cepuri" (ar uzmanību uz attieksmēm, sistemātisku pieeju un atbilstošiem paņēmieniem);
  • koučings grupām un grupās (papildinot citus kursus, kas vairāk koncentrējas uz viens pret viens koučinga pieeju);
  • atbalsts mācībām, refleksija un pašapziņa, izmantojot koučinga tehnikas.  

TSW tiks apskatīta virkne specifisku prasmju, kas saistītas ar koučingu apmācībās, piemēram: kā labāk atbalstīt dalībniekus, viņu (attīstības/rīcības) mērķu definēšanā, kā uzsākt mācīšanos, kādi ir "izglītojošu attiecību" elementi, utt.

Tādēļ ir svarīgi uzsvērt, ka tas nav apmācību kurss, bet ir īsa un intensīva radošā darbnīca par koučinga/mentoringa prasmēm apmācību aktivitāšu izstrādē. Atbilstoši formātam un ilgumam, uzsvars tiks likts uz praktiskajām prasmēm un to pārnesi uz apmācītāju praksi jaunatnes jomā.

MĒRĶGRUPA:
Dalībnieki, kas vecāki par 18 gadiem, runā angļu valodā, pieredzējuši* jaunatnes jomas apmācītāji, kuriem ir bijusi pieredze, izmantojot koučinga/mentoringa praksi, kuri vēlas tālāk apgūt šīs pieejas, tieši apmācību izstrādē.

*TSWs (https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainercompetencedevelopment/trainer-skill-workshops/) domātas apmācītājiem, kuriem jau ir ilgtermiņa pieredze jaunatnes jomas apmācībās. Nav noteikts minimālais pieredzes ilgums gados, tomēr dalībniekiem jāspēj sniegt atgriezenisko saiti par savu kā apmācītāja pieredzi, kas parasti ir vairāku gadu regulārs treniņš. Šī radošā darbnīca ir domāta apmācītājiem, kuri vēlas attīstīt savas kompetences, uzsvaru liekot uz noteiktām jomām/prasmēm un mācīšanās pārnesi uz darba ar jaunatni praksi.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 1. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/coaching-in-the-training-design-trainer-skills-workshop-tsw.7062/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv