Kopā – Üheskoos – Yhdessä – Вместе: studiju vizīte par iekļaušanas praksi

Studiju vizītē piedalīsies jaunatnes darbinieki no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Austrumu partnerības valstīm un Krievijas, lai izzinātu, kā norisinās jaunatnes darbs ar jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju. Studiju vizītes dalībnieki apmeklēs Latviju (Rīga, Jūrmala), Igauniju (Pārnu, Tallina) un Somiju (Helsinki, Lahti). Tā norisināsies no 2018. gada 25. līdz 31. janvārim. Pieteikšanās līdz 20. novembrim!

Ir dažādas jauniešu grupas, kurām iekļaušanās sabiedrībā šķiet daudz sarežģītāka nekā viņu vienaudžiem. Latvijā, Igaunijā un Somijā uzsāktas vairākas dažāda veida iniciatīvas, lai iedrošinātu jauniešus, kuriem ir kādi izaicinājumi dzīvē, tos pārvarēt un iekļauties sabiedrībā.
Šī studiju vizīte palīdzēs izzināt ideju par kopīgu darbošanos. Kad kādam nepieciešama palīdzība, viņš to saņem, abi var kopīgi doties tālāk. Apmeklējot dažādas organizācijas – valsts, nevalstiskās vai pilsoņu kustības organizācijas – ir iespējams apgūt sociāli atstumto grupu dažādību Eiropā un nozīmīgus veidus, kā ar tām strādāt.

Mērķi:

 • izzināt iekļaušanas konceptu un iekļaujošu jaunatnes darbu;
 • redzēt dažādus iekļaujoša darba piemērus trīs ES dalībvalstīs;
 • izzināt iekļaujošā darba realitāti dalībvalstīs;
 • iegūt zināšanas, kā izmantot programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" kā rīku iekļaušanai;
 • attīstīt sadarbību starp dalībniekiem.

Dalībnieku profils:

 • vēlas izmantot programmu "Erasmus: Jaunatne darbībā", lai uzlabotu dzīvi jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju;
 • vēlas paplašināt savu izpratni par iekļaušanu;
 • vēlas padarīt savas organizācijas darbu daudz iekļaujošāku;
 • vēlas veidot kontaktus ar iekļaujošām organizācijām no citām valstīm;
 • ikdienā strādā ar jauniešiem (jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki u.c.).

Studiju vizītes laikā tiks apmeklētas dažādas organizācijas Latvijā, Igaunijā un Somijā, apskatot, kāda filozofija slēpjas aiz viņu darba un prakse, kuru tās īsteno, lai iekļautu, mudinātu darbībai un iedrošinātu jauniešus no dažādām vidēm.

Organizācijas, ar kurām mēs sadarbojamies:
Ghetto Games, Rīga, Latvija, https://www.ghetto.lv
Vaivaru pamatskola, Jūrmala, Latvija, http://vaivarupamatskola.lv/lv
Mozaīka, Rīga, Latvija, https://www.facebook.com/mozaikalv/
Pärnu mākslas skola, Pärnu, Igaunija, http://parnukunstikool.ee
Igaunijas garīgās veselības jauniešu kustība un NVO Head Matters, Tallina, Igaunija. https://www.peaasi.ee
Lahti pilsētas Jauniešu, kuri ir bez darba, radošās darbnīcas, Lahti, Somija, https://www.lahti.fi/en/services/youth-services
Lahti pilsētas Multi-Culti centrs, https://www.facebook.com/monikulttuurikeskusmulticulti/
Monik, Helsinki, Somija, https://www.facebook.com/monikry/
Somijas redzes invalīdu federācija, Helsinki, Somija, http://www.nkl.fi/en
LGBT Café/Queers without Borders, Helsinki, Somija, https://www.facebook.com/lgbtcafe.helsinki/

Aktivitāte izstrādāta, balstoties ppētījuma tezultātos, kas veikts par iekļaušanas praksi Austrumu partnerības un Krievijas reģionā. Pētījums pieejams https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusiontraining/inclusionineeca/

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 20. novembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/kopa-ueheskoos-yhdessae-study-visit-on-inclusion-practices.6922/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv