Kopā jau 10 gadus!

No š.g. 2.jūnija ARPC Jauniešu Atvērtais Centrs „JACis” Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam apakšsadaļas “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” ietvaros sāka īstenot projektu „Kopā jau 10 gadus!”, iesniegto pavasarī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā. Projekta realizēšana iet pilnā sparā, un jau no 1.jūlija darbu uzsāka radošas darbnīcas.

Projekta mērķis ir ARPC Jauniešu Atvērta Centra „JACis” 10 gadu darbības pētīšana, izmantojot neformālās mācīšanās aktivitātes, sekmējot dzīves kompetences un sociālo prasmju attīstīšanu jauniešiem ar ierobežotam iespējam. Projekta ietvaros ir nodrošinātas 3 darbnīcas – video darbnīca, žurnālistikas un novadpētniecības un JACis vēstures izpētes darbnīca, radošā zīmēšanas un gleznošanas darbnīca – un tās ir saistītas ar ARPC Jauniešu Atvērta Centra „JACis” desmit gadu jubileju (21.09.14.). Viens no tiešajiem projekta mērķiem ir ieinteresēt un saliedēt darbnīcas darba grupu, kā arī piesaistīt jauniešu centra „pasīvus” dalībniekus.

Darba rezultāti būs spilgti atspoguļoti gala pasākumā „Kopā jau 10 gadus!”, kas ir veltīts ARPC Jauniešu Atvērta Centra „JACis” 10 gadu jubilejai. 15 jaunieši iegūs jaunas prasmes darbojoties ar videokameru, veidojot mājaslapu, veiks pētniecisko darbu, izstrādās elektronisko avīzi, u.c. Tiks izveidoti jauni informācijas stendi, un tiks organizēti apmācību semināri par mājas lapas izveidošanu un par jauniešu līdzdalības veicināšanu.

Informāciju sagatavoja:
Viktorija Loktionova 
ARPC Jauniešu Atvērta Centra „JACis”
Žurnālistikas darbnīcas vadītāja 
viktorija.loktionova[at]gmail.com