Konference: "On track - Different youth work approaches for different NEET situations"

Šajā starpsektoru konferencē tiks pievērsta uzmanība NEET situācijām un labās prakses piemēriem, ar uzsvaru uz sadarbību starp jaunatnes darba un citiem sektoriem (formālā izglītība, nodarbinātība, sociālais un biznesa sektors...). Tā norisināsies no 2018. gada 6. līdz 10. martam Turcijā, Stambulā. Pieteikšanās līdz 10. decembrim!

Tēma: Jaunieši NEET situācijās (kuri nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās).

Konference "On Track" ir daļa no SALTO (tāpat Turcijas nacionālās aģentūras) iekļaušanas ilgtermiņa stratēģijas, kā sasniegt jauniešus, kuri ir izslēgti no sistēmas un kā viņus atgriezt sabiedrībā un uzlabot viņu dzīves iespējas.

SALTO Iekļaušanas pētījums un publikācija par NEET problēmām "On track - Different youth work approaches for different NEET situations" ir publicēta 2015. gada decembrī.

Pirmo reizi "On Track" konference norisinājās 2016. gada aprīlī Slovākijā.

Galvenais mērķis:
Iniciēt sadarbību starp dažādu jomu profesionāļiem, lai radītu labākas iespējas jauniešiem NEET situācijās, veicinot viņu aktīvu iesaisti sabiedrībā un integrāciju darba tirgū.

Uzdevumi:

 • izzināt dažādas NEET realitātes un dažādus prakses veidus, kas darbojas Eiropā;
 • apmainīties ar iespējamajiem veidiem, kā kopīgi strādāt un veicināt starpsektoru sadarbības projektus jauniešiem NEET situācijā;
 • izcelt resursu dažādību par jauniešiem NEET situācijās, piemēram, SALTO Iekļaušanas pētījums "On Track";
 • sniegt atgriezenisko saiti par starptautiskā darba un programmas "Erasmus+" lomu, pievēršoties jautājumiem, ar kuriem saskaras jaunieši NEET situācijās.

Programmas elementi:

 • NEET koncepta lietojums Eiropā;
 • vietējās NEET realitātes;
 • Turcijas NEET situācijas un vietējo projektu apmeklēšana;
 • metodes un projektu idejas darbam ar jauniešiem NEET situācijās;
 • tīklošanās iespējas, lai satiktu citus profesionāļus, kas darbojas šajā jomā.

Dalībnieku profils:
70 profesionāļi, kuriem ir pieredze darbā ar jauniešiem NEET situācijās (gan tie kuri strādā ar šiem jauniešiem klātienē, gan projektu vadītāji un politikas veidotāji). Starptautiska pieredze nav obligāta.

 • Jaunatnes darbinieki/jaunatnes līderi (kuri ir iesaistīti darbā ar jaunatni un kuri strādā tieši ar jauniešiem NEET situācijās).
 • Skolotāji, skolas atbalsta darbinieki, alternatīvās izglītības darbinieki, ārpusskolas izglītības darbinieki, sociālie darbinieki, sociālo pakalpojumu pārstāvji.
 • Vietējo pašvaldību pārstāvji/politikas veidotāji, kuri ir atbildīgi par sociālajiem jautājumiem.
 • Darba devēji, stažēšanās programmas, nodarbinātības aģentūras, darbā iekārtošanas centri, darba mentori…

Vairāk informācijas: www.salto-youth.net/ontrackconference2/

Lejupielādei: OnTrackConferenceProgramme.pdf

 

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 10. decembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/conference-on-track-different-youth-work-approaches-for-different-neet-situations.6938/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv