Konferencē jaunatnes darbiniekus mudina aktīvi iesaistīties novadu reformā, stiprinot jaunatnes jomas attīstību

Šodien, 16. septembrī, jaunatnes darbinieki pulcējās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur ceturto gadu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) organizē konferenci “Nākamais solis darbā ar jaunatni”. Ņemot vērā gaidāmo Administratīvi teritoriālo reformu, kas skars Latvijas pašvaldības, kā arī jaunatnes jomas atpazīstamības stiprināšanas nozīmi gan vietējā, gan nacionālā līmenī, šogad konferences uzsvars likts uz lobija un interešu pārstāvības nozīmi darbā ar jaunatni.

“Šis ir nozīmīgs pārmaiņu gads, jo visās ministrijās tiek veidotas jaunas attīstības pamatnostādnes, tāpēc aicinu ikvienu organizāciju un jaunatnes jomas darbinieku nestāvēt malā un rīkoties. Šis ir īstais brīdis piedalīties politikas plānošanas procesos, būt diskusijās klātesošiem un iesaistīties pamatnostādņu izveidē. Aktīva jaunatnes darbinieku iesaiste ir nepieciešama arī novadu stratēģiskajā attīstībā, tāpēc būtiski ir piedalīties gaidāmās reformas politiskajos procesos. Tā ir katra jaunatnes darbinieka atbildība jomas stiprināšanai kā vietējā, tā nacionālā līmenī,” uzsver Ilga Šuplinska, izglītības un zinātnes ministre.

“Šī gada temats nav izraudzīts nejauši. Jaunatnes darbinieki ikdienā dara daudz labu lietu – veido jaunatnes lietu stratēģijas, īsteno aktivitātes jauniešiem, un var patiešām lepoties ar paveikto, bet tas diemžēl ir par maz. Jaunatnes jomā strādājošiem ir jāspēj par savu darbu runāt ar politikas veidotājiem gan vietējā, gan valsts līmenī, jo tikai tā ir iespējams attīstīt jaunatnes politiku, veicināt jomas atpazīstamību un prestižu, iegūt nozarei nepieciešamo finansējumu, tādējādi, sniedzot atbalstu arvien vairāk jauniešiem. Lobijs ir efektīvs veids, kā veidot dialogu ar lēmumpieņēmējiem, un ikviens jaunatnes jomā iesaistītais var radīt pozitīvas pārmaiņas savā kopienā,” norāda Daina Sproģe, JSPA direktore.

“Jaunatnes jomas attīstības veiksmes atslēga ir  sadarbība un komunikācija. Lobijs ir spēja skaidrot jomu, tāpēc, ja vēlamies, lai jaunatnes politika būtu prioritāte, mums ir jāmāk izskaidrot mūsu vajadzības un jāspēj pašiem noteikt prioritātes. Tikai tā mēs varam būt pārliecināti, ka lēmumpieņēmēji spēs izprast jaunatnes jomas vajadzības,” papildināja Inese Astaševska, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktore un domes deputāte.

Konferences tematu loks aptvēra dažādas interešu pārstāvības prakses. Paneļdiskusijā “Interešu pārstāvība jaunatnes jomā šobrīd un nākotnes perspektīvā” ar saviem viedokļiem dalījās Latvijas Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Latvijas Jaunatnes Padomes (LJP) izpilddirektore Renāte Mencendorfa, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktore un domes deputāte Inese Astaševska, jaunatnes politikas eksperts un Politisko pētījumu un analīzes institūta direktors Marius Ulozas (Lietuva), Igaunijas jaunatnes darbinieku asociācijas vadītāja Heili Griffith (Igaunija).

Pasākumā piedalījās jaunatnes jomā iesaistītie – jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, jauniešu centru un biedrību pārstāvji. Konferences darba grupās jaunatnes darbinieki uzzināja, kā veidot starpnozaru sadarbību jaunatnes jomā, īstenot komunikāciju ar ietekmi, iemācīties vadīt sevi un izmantot sociālo ietekmi kā efektīvu lobija rīku. Tāpat dalībnieki iepazina pilsoniskā aktīvisma praksi Lietuvā, mobilizējot un iesaistot etniskās minoritātes.

Konference tika organizēta “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības “Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level” projekta un tā finansējuma ietvaros.